FCE/FCE for Schools

fce

Přihlásit na zkoušku

fce


Zkouška je určena kandidátům, kteří absolvovali přibližně 4-5 let studia (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Cambridge English: First (dříve FCE) celosvětově nejrozšířenější cambridgeskou zkouškou.

Certifikát First svědčí o tom, že kandidát ovládá angličtinu na úrovni, která stačí k jejímu praktickému využití např. na postu manažera. Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci. Na některých VŠ je First uznávána jako anglická kvalifikace.

Cambridge English: First (dříve FCE) for Schools je přizpůsobena zkušenostem žáků středních škol. Studenti obdrží stejný certifikát jako dospělí, kteří složí obecnou verzi zkoušky First.

Obsah zkoušky Cambridge English: First / First for Schools (dříve FCE)

  1. Čtení a použití jazyka – 75 minut
  2. Psaní – 80 minut
  3. Poslech – přibližně 40 minut
  4. Mluvení – 14 minut

Hodnocení a výsledky:

Od ledna 2015 nastaly změny jednotlivých zkouškových komponentů. Cambridge English zavedla tzv. Cambridge English Scale

Bližší informace a vysvětlení bodového rozsahu naleznete zde .

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Celosvětová databáze organizací uznávajících tyto zkoušky zde

Může Vás také zajímat:

(informace v angličtině)

Why take the exam

FCE – information for candidates [PDF, 592 kB]

Exam Format

How to prepare

Results