Šablony pro základní a střední školy

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.
V případě zhoršení epidemiologických podmínek proběhnou kurzy angličtiny on-line na platformě ZOOM.
Kurzy němčiny proběhnou pouze v případě, že realizace bude možná prezenční formou.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.

Přihláška šablony 2021

Počet účastníků kurzu 4-12.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz 

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky. Pro angličtinu zkoušky Cambridge English v úrovni A2-C1, pro němčinu zkoušky Goethe-Zertifikat A2-C1.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4Jazykové kurzy angličtina (prezenčne nebo online)Léto 2021
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
24/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 12.7. - 14.7.2021
Po-St
9:00-12:15 + 13:15-16:30
9 580 - 11 580
32/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 12.7. - 15.7.2021Po-Čt
9:00-12:15 + 13:15-16:30
10 873 - 12 873
64/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 12.7. - 21.7.2021 Po-Pá
9:00-12:15 + 13:15-16:30
14 700 - 16 700
80/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou12.7. - 23.7.2021Po-Pá
9:00-12:15 + 13:15-16:30
18 066 - 20 066


Jazykové kurzy němčina (pouze prezenčně)Léto 2021
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
24/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 12.7. - 14.7.2021
Po-St
9:00-12:15 + 13:15-16:30
9 580 - 11 580
32/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 12.7. - 15.7.2021Po-Čt
9:00-12:15 + 13:15-16:30
10 573 - 12 873
64/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 12.7. - 21.7.2021 Po-Pá
9:00-12:15 + 13:15-16:30
14 400 - 16 700
80/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou12.7. - 23.7.2021Po-Pá
9:00-12:15 + 13:15-16:30
17 766 - 20 066