Šablony pro MŠ a ZŠ

  1. Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.


Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.

Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky. Přihláška 2020

Počet účastníků kurzu 4-12.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz 

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4


Metodické kurzy angličtina
2.  pololetí 2019/2020
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
8/ Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny 19.05.2020
9:00-16:302 100
16/ Metod.kurz-výuka gram.,slov.zás. a výslovn. při výuce AJ na 2.st.24.-25.03.2020
22.-23.04.2020
9:00-16:305 036
16/ Metodický kurz-výuka řečových dovedností při výuce AJ na 1. stupni03.-04.03.20209:00-16:305 036


Jazykové kurzy angličtina
léto 2020
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
24/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 27.7.-30.7.2020
17.8.-20.8.2020
Po-Čt 9:00-14:009 580 - 11 580
32/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 27.7.-31.7.2020
17.8.-21.8.2020
Po-Čt 9:00-14:00
Pá 9:00-15:45
10 873 - 12 873
64/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 13.7.-22.7.2020
3.8.-12.8.2020
Po-Pá 9:00-16:3014 700 - 16 700
80/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 13.7.-24.7.2020
3.8.-14.8.2020
Po-Pá 9:00-16:3018 066 - 20 066

Jazykové kurzy němčina
léto 2020
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
24/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 6.7. - 8.7.2020
Po-St 9:00-14:009 580 - 11 580
32/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 6.7.-9.7.2020
Po-Čt 9:00-14:00
10 573 - 12 873
64/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 6.7.-15.7.2020
Po-Pá/St 9:00-16:3014 700 - 16 700
80/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 6.7.-17.7.2020
Po-Pá 9:00-16:3017 766 - 20 066