Šablony pro základní a střední školy

Pro potřeby výzvy v OP JAK nabízíme pedagogům a ostatním pracovníkům ve vzdělávání jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

 

Místo konání

Všechny kurzy mohou být realizovány přímo na vaší škole v případě, že se kurzu zúčastní nejméně 6 pedagogů stejné jazykové úrovně.

V průběhu letních prázdnin kurzy probíhají v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.


Metodické kurzy pro učitele angličtiny s dotací 16 nebo 8 hodin

Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny - 8 hodin

Metodický kurz vyučování gramatiky, slovní zásoby a výsovnosti při výuce AJ na středních školách (+ 2. stupeň ZŠ) - 16 hod

Metodický kurz vyučování řečových dovedností při výuce AJ na středních školách (+ 2. stupeň ZŠ) - 16 hodin

cena:

8 hod. 2.100,-/účastník
16 hodin 5.036,-/účastník


Jazykové kurzy angličtiny a němčiny

Akreditované máme kurzy v dotacích 24, 32, 64 a 80 hodin včetně jazykové zkoušky Cambridge nebo Goethe-Institut.
Cena za tyto kurzy je stnovena včetně ceny zkoušky na dané úrovni.

V případě jiného požadavku na hodinovou dotaci nabízíme kurzy bez zkoušky. Cena vyučovací hodiny na vyžádání
Kurzy můžeme realizovat u vás ve škole, pokud budou studijní skupiny min. 5 účastníků stejné úrovně.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.

Počet účastníků kurzu 4-12.


Přihlášení do kurzů

Kontaktujte nás e-mailem na adrese heda.elstnerova@akcent.cz
nebo telefonicky na čísle 261 109 231


Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky. Pro angličtinu zkoušky Cambridge English v úrovni A2-C1, pro němčinu zkoušky Goethe-Zertifikat A2-C1.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.


Kontakt

Heda Elstnerová
tel.: 261 109 231
e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz
AKCENT International House Prague
Bítovská 3, 140 00 Praha 4


Ceny jazykových kurzů podle hodinové dotace

Jazykové kurzy angličtina
Hodinová dotace / zaměření Cena v Kč podle úrovně zkoušky
24/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 9 580 - 11 580
32/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 10 873 - 12 873
64/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 14 700 - 16 700
80/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 18 066 - 20 066Jazykové kurzy němčina
Hodinová dotace / zaměření Cena v Kč podle úrovně zkoušky
24/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 9 580 - 11 580
32/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 10 573 - 12 873
64/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 14 400 - 16 700
80/ Kurz NJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 17 766 - 20 066