Šablony pro MŠ a ZŠ

  1. Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.


Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.

Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky. Přihláška 2019

Počet účastníků kurzu 4-12.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz 

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Jazykové kurzy angličtina
příprava na zkoušku a zkouška Cambridge English
1. pololetí 2019/2020
Hodinová dotace /úroveň Termín Čas cena v Kč
32 / A2-C1 30.9. – 4.10.2019
Po-Pá 09:00 - 16:30 10 873 - 12 873
32/ A2-C1
11.9. – 6.11.2019
St 14:30-17:45 10 873 - 12 873
60 / A2-C1 10.9.2019 – 7.1.2020 Út 14:30-17:45 14 700 – 16 700
60 / A2-C1 4.+5.10., 18.+19.10., 1.+.2.11., 22.+23.11., 6.+.7.12.2019
Pá 14:00-17:15
So 9:00-16:30
14 700 – 16 700
80 / A2-C1 10.9.2019 – 11.2.2020 Út 14:30-17:45 18 066 – 20 066
80 / A2-C1 4.+5.10., 18.+19.10., 1.+.2.11., 22.+23.11., 6.+.7.12.2019, 10.+11.1., 25.1.2020
Pá 14:00-17:15
So 9:00-16:30
18 066 – 20 066


Metodické kurzy angličtina
1.  pololetí 2019/2020
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
8/ Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny 17.10.2019
02.12.2019
9:00-16:302 100
16/ Výuka řečových dovedností při výuce AJ na 1.stupni 16.-17.09.2019 9:00-16:30 5 036
16/ Výuka gram.,slovní zásoby a výslovnosti při výuce AJ na 2. stupni ZŠ 26.-27.09.2019 9:00-16:30 5 036
16/ Výuka řečových dovedností při výuce AJ na 2. stupni ZŠ 11.-12.11.2019 9:00-16:30 5 036