Projekty

Pedagogické projekty


Metodická podpora pro učitele angličtiny - ZVYŠHRAD


AKCENT International House Prague získal finanční podporu na realizaci kurzů z projektu „Metodická podpora pro učitele angličtiny ZVYŠHRAD“ v rámci Operačního programu Vzdělávávní pro konkurenceschopnost.

Projekt nabídne celkem 110 pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a SOŠ v Královéhradeckém kraji možnost zůčastnit se metodických kurzů zaměřených na výuku angličtiny a také e-learningových jazykových a metodických kurzů angličtiny.

Pro bližší informace kontaktujte:
Hedu Elstnerovou na adrese heda.elstnerova@akcent.cz nebo na telefonním čísle 261 109 231.

Přihlášku do kurzu si můžete vytisknou zde.

Jste-li pedagickým pracovníkem na ZŠ nebo SŠ v Královéhradeckém kraji, jsou aktivity tohoto projektu určeny právě pro Vás.

 


Kurz odborného a jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků - COPRISTA


AKCENT International House Prague získal finanční podporu na realizaci projektu „Kurz odborného a jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V projektu nabídneme až 210 pedagogickým pracovníkům možnost účastnit se metodických kurzů výuky angličtiny a intenzivních kurzů angličtiny a němčiny. 

Pro bližší informace kontaktujte:
Terezu Rychnovskou na adrese tereza.rychnovska@akcent.cz nebo na telefonním čísle 774 406 226.

Přihlášku do kurzu si můžete vytisknou zde.

Jste-li pedagickým pracovníkem na ZŠ nebo SŠ ve Středočeském kraji, jsou aktivity tohoto projektu určeny právě pro Vás.

 


 Metodické a jazykové kurzy v rámci projektu „Odborné a jazykové vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků“

Jazyková škola AKCENT IH Prague se stala dodavatelem jazykových a metodických kurzů v projektu „Odborné a jazykové vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků“ spolufinancovaném z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. m. Prahy (klíčová aktivita KA-2 a KA-3)

Příjemcem podpory na tento projekt se stala Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 .

V rámci projektu bude AKCENT IH Prague realizovat přípravu k jazykové zkoušce z angličtiny a realizaci cambridgeské jazykové zkoušky a dále metodické kurzy pro učitele angličtiny IHCPT, TKT a Certificate IHCYLT.

Jste-li pedagogickým pracovníkem pražské ZŠ, SŠ, VoŠ nebo konzervatoře, je tento projekt určen právě Vám.

Pokud jste se již přihlásili se do některého z metodických nebo zkouškových kurzů, vyplňte, prosím, vstupní on-line test pro veřejnost, aby bylo možné Vás zařadit do správné jazykové úrovně.

Pozor!
Nezapomeňte před odesláním testu do poznámky uvést heslo:
ESF ANGEL


Výuka angličtiny v mateřských školách zřízených m.č. Praha 10

Jazyková škola AKCENT IH Prague vyhrála výběrové řízení na zajištění výuky u dětí ve věkové skupině 5-6 let v mateřských školách zřízených MČ Praha 10.

Doporučujeme nejprve stáhnout celé video – klik pravým tlačítkem myši a volba „Uložit odkaz/cíl jako-„

Rozsah zakázky

  • předpokládaný počet vyučovaných dětí ve věku 5 až 6 let cca 700 ročně v cca 80 skupinách s maximálním počtem 10 dětí ve skupince
  • konzultační hodiny pro pedagogy všech 25 MŠ
  • výuka bude probíhat ve 25 MŠ v působnosti m.č. Prahy 10

Předpokládaný termín zahájení: 1.3.2008
Předpokládaný termín ukončení: 30.6.2011

Schválená forma a metodika výuky naučí děti základní komunikaci v cizím jazyce odpovídající možnostem jejich věku.

  • Děti získají kvalitní základ pro budoucí studium jazyka ztratí ostych z komunikace v cizím jazyce, získají základy dobrého přízvuku a výslovnosti.
  • Naučí se používat angličtinu v přirozeném prostředí a budou schopny jednoduše vyjádřit své potřeby a přání.
  • Naučí se rozumět mluvené angličtině naučí se nebát se komunikovat v jazyce, který ještě neovládají.
  • Získají dobré studijní návyky, učí se vhodnému chování ve třídě rozvíjejí sociální dovednosti .

Tyto dovednosti budeme u dětí rozvíjet zároveň s výukou jazyka. Budeme děti učit jak porozumět zadání a pracovat podle něj. Budou se učit vhodně se chovat k učiteli a jeden k druhému (např. jak se dělit o věci, jak spolupracovat).

Cíle výuky jsou stanoveny na každý semestr s ohledem na znalosti a dosažený pokrok dětí.


Navigace projektu:

Projekty ESF | Ukončené projekty | Kontaktujte nás