Obsah kurzu

Rozsah kurzu

 • 20 interaktivních seminářů zaměřených na výuku dětí a mládeže od 3 do 16 let – 30 hodin
 • pohovory a hodnocení průběhu kurzu (v polovině a na konci kurzu) – 4 hodiny
 • Učební praxe účastníků – 2 hodiny
 • učitelská praxe – 4 odučené a hospitované hodiny (pod vedením lektora kurzu)
 • učitelská praxe – hospitace u jiných účastníků kurzu – 10 hodin
 • Celková minimální časová dotace kontaktních hodin na jednoho účastníka – 50 hodin

Kromě absolvování výše uvedených kroků je dalším požadavkem vypracování dvou písemných prací, které budou zadány a ohodnoceny v průběhu kurzu.

Vstupní úroveň

 • znalost angličtiny mluvenou i psanou formou na úrovni CAE a výše
 • alespoň základní praxe a zkušenost s výukou dětí a mládeže

Cílová skupina kurzu

 • zkušení učitelé dětí a mládeže, kteří chtějí načerpat nové poznatky a zkušenosti v této oblasti
 • učitelé s kvalifikací pro výuku dospělých (CELTA apod.), kteří se chtějí naučit více o výuce
  dětí a mládeže

Studijní materiály:

 • Doplňující materiály připravené pro každý modul, které účastníci obdrží v průběhu kurzu

Použité studijní materiály

 • Writing with Children, Reilly and Reilly, 2005 (OUP)
 • Creating Stories with Children, Wright, 1997, OUP)
 • Very Young Learners, Reilly and Ward, 1997 (OUP)
 • Children Learning English, Moon, 2000 (MACMILLAN)
 • Drama with Children, Phillips, 1999 (OUP)
 • The Internet and Young Learners, Lewis, 2004 (OUP)

Příklad učebního plánu:

IHCYL – učební plán

týden Téma modulu
1. Úvod, zadání 1. písemné práce
Všeobecné charakteristiky výuky dětí, vývoj dítěte
2. Řízení výukového procesu
Plánování
3. Prezentace nového jazyka
4. Výuka předškolních dětí
Materiály
5. Výslovnost
Používání mateřského jazyka v hodinách angličtiny
6. Výuka dospívající mládeže
Hodnocení dosavadního průběhu kurzu, zadání 2. písemné práce
7. Procvičování nového jazyka
Čtení
8. Prezentace a procvičování slovní zásoby
Různé formy přístupu k výuce
9. Mluvení
Psaní
10. Opravování chyb
Přístup k žákům s rozdílnou jazykovou úrovní
11. PPoužívání technologií (video, počítače)
Psaní
12. Různé formy hodnocení žáků
Rodiče
Zhodnocení a závěr kurzu

Příklad plánu modulu:

IHCYL – plán modulu


Opravování chyb
1. část Typologie chyb a analýza jejich možných příčin
2. část Praktická identifikace předpokládaných chyb na ukázce z plánu konkrétní hodiny, diskuse o vhodnosti a způsobech jejich oprav
3. část Příklady a nácvik technik používaných při opravování chyb
4. část Práce s příklady situací v hodinách, při kterých proběhlo opravování chyb. Diskuse o vhodnosti použitých technik pro danou věkovou skupinu a typ chyby.
5. část Diskuse o problémech daného tématu.
6. část Ukázky technik opravování chyb z první části modulu.

Potřebujete-li další informace o kurzu IHCYL, neváhejte nás kontaktovat.

lucie

Lucie Vančová
telefon: +420 261 109 249
e-mail: lucie.vancova@akcent.cz