Metodický kurz pro učitele moderních jazyků

esf

V rámci projektu zrealizujeme 10 metodických kurzů pro lektory/učitele němčiny, francouzštiny nebo španělštiny ze Středočeského kraje s cílem zvýšit kvalifikaci lektorů/učitelů moderních jazyků ve Středočeském kraji, podpořit jejich profesní růst a zvýšit prestiž lektorů/učitelů moderních jazyků.

Komu je kurz určen = cílová skupina projektu:

 • lektoři/učitelé moderních jazyků (němčiny, španělštiny, francouzštiny) dalšího vzdělávání dospělých ve Středočeském kraji kromě Prahy

Pokud si nejste jisti, zda jste cílovou skupinou projektu, kontaktujte managera projektu paní Lenku Dohčevićovou e-mailem lenka.dohcevicova@akcent.cz nebo se informujte na tel. čísle +420 774 401 043, popřípadě +420 261 261 638 / 675. Uveďte, že se zajímáte o kurzy projektu MEKUMO.

Co kurz nabízí:

 • 20 hodin interaktivních seminářů, které se konají v češtině, a 10 hodin workshopů, které se konají v daných jazycích

 • ukázky využití komunikativního přístupu v jazykové výuce a možnosti jeho aplikace na výuku cizích jazyků

 • seznámení s různými způsoby prezentace a procvičování jazykových jevů komunikativním způsobem s maximálním zapojením studentů do výuky

 • techniky rozvoje jednotlivých řečových dovedností

 • pozorování hodin zkušených učitelů a hodnocení jejich efektivnosti na základě objektivních kritérií

 • možnost dílčí modifikace podle zájmu a potřeb konkrétní skupiny účastníků.

Kurzy probíhají prezenční formou v blocích (4 hodiny metodická část; 2 hodiny praktická část) jako skupinová výuka, v jedné skupině bude max. 6-12 posluchačů.

Místo konání kurzů:

jazyková škola AKCENT IH Prague, ulice Bítovská 3, Praha 4

 

Posluchačům můžeme v rámci projektu uhradit ubytování v Praze. Pouze však do vyčerpání finančních prostředků k tomu v rozpočtu projektu určených.

Cena kurzu:

kurz je pro posluchače zdarma

Kurzy jsou plně hrazeny ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Harmonogram kurzů:

 • 30 hodinový metodický kurz
  Týdenní blokový seminář;
  9.30-11.00; 11.15-12.45; 13.15-14.45 hod.
 • Seminář pátky a soboty
  pátek;13.00-14.30; 14.45-16.15; 16.45-18.15 hod.
  sobota; 9.30-11.00; 11.15-12.45; 13.15-14.45 hod.

Harmonogram kurzů

týdenní blokový seminář seminář pátky a soboty
č. skup. od do od do místo konání volná místa
1 9.7.2007 13.7.2007 Bítovská 3
Praha 4
již proběhlo
2 16.7.2007 20.7.2007 Bítovská 3
Praha 4
zrušeno
3 20.8.2007 24.8.2007 Bítovská 3
Praha 4
již proběhlo
4 7.9.2007 22.9.2007 Bítovská 3
Praha 4
již proběhlo
5 17.9.2007 21.9.2007 Bítovská 3
Praha 4
již proběhlo
6 12.11.2007 16.11.2007 Bítovská 3
Praha 4
zrušeno
7 4.2.2008 8.2.2008 Bítovská 3
Praha 4
již proběhlo
8 15.2.2008 29.2.2008 Bítovská 3
Praha 4
již proběhlo
9 3.3.2008 7.3.2008 Bítovská 3
Praha 4
zrušeno
10 31.3.2008 4.4.2008 Bítovská 3
Praha 4
zrušeno
11 19.5.2008 23.5.2008 Bítovská 3
Praha 4
již proběhlo


Rozhodli jste se přihlásit do metodického kurzu?

 1. Vytiskněte si závaznou přihlášku download-ico Přihláška MEKUMO [PDF, 36 kB]
 2. Zašlete vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku na adresu:
  AKCENT International House Prague, družstvo
  Vlasta Šterclová
  Bítovská 3
  140 00 Praha 4
 3. Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vás budeme kontaktovat na uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Bez závazné přihlášky a uvedení všech požadovaných údajů Vás do kurzu nemůžeme zařadit.
 5. Kurzu se můžete zúčastnit až po potvrzení Vašeho přijetí do Vámi požadované skupiny.