Kurz pro učitele němčiny, francouzštiny a španělštiny

Metodický kurz je akreditovaný MŠMT pod číslem 3995/2007-25-3.

Komu je kurz určen

 • učitelům výše uvedených jazyků, kteří se chtějí seznámit s novými metodickými postupy

 • učitelům zmíněných jazyků, kteří vytvářejí vlastní studijní materiály

 • učitelům těchto jazyků, kteří potřebují načerpat motivaci pro další tvůrčí práci

Termín konání kurzu:

 • Informace o aktuálních termínech poskytne vedoucí odd.
  Mgr. Jana Blažejová na tel. 261 109 245

Co kurz nabízí

 • 20 hodin interaktivních seminářů, které se konají v češtině a 10 hodin workshopů, které se konají v daných jazycích
 • ukázky využití komunikativního přístupu v jazykové výuce a možnosti jeho aplikace na výuku cizích jazyků
 • seznámení s různými způsoby prezentace a procvičování jazykových jevů komunikativním způsobem, s maximálním zapojením studentů do výuky
 • techniky rozvoje jednotlivých řečových dovedností
 • pozorování hodin zkušených učitelů a hodnocení jejich efektivnosti na základě objektivních kritérií
 • možnost dílčí modifikace podle zájmu a potřeb konkrétní skupiny účastníků.

Kdo kurz vede

Kurz vedou metodici s dlouholetou zkušeností v oblasti vzdělávání učitelů cizích jazyků a lektoři cizích jazyků, na základě zkušeností z předchozích kurzů tohoto typu a ohlasů na konferencích.

Cena kurzu

 • 5 000,- Kč na osobu

Hodinová dotace kurzu

 • 30 vyučovacích hodin

Kurzy probíhají jako skupinová výuka buď týdenní intenzivní kurz od pondělí do pátku nebo víkendový kurz 2x pátek a sobota + 1x pátek.

Počet posluchačů ve skupině

 • 6-12

Tento kurz je možné realizovat pouze v Praze v prostorách jazykové školy AKCENT IH Prague.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Karla Psottová
odd. moderních jazyků
telefon: +420 261 109 227
e-mail:karla.psottova@akcent.cz