Často kladené otázky

Kdo garantuje zkoušku ?

Zkouška je spravována Cambridge ESOL, institucí, která také zaštiťuje jazykové zkoušky z angličtiny jako PET nebo FCE. Jazyková škola AKCENT IH Prague je v České republice jediné jazykové centrum, které má akreditaci pro pořádání TKT zkoušek.

Je zkouška TKT akceptována jako pedagogická kvalifikace?

TKT zkouška je známa a respektována v mnoha zemích světa, i když v České republice je stále ještě „novinkou“. Jazyková škola AKCENT IH Prague momentálně jedná s Ministerstvem školství o tom, že by TKT zkouška byla zahrnuta do oficiálního seznamu dočasně uznávaných pedagogických kvalifikací (tzv. mimořádná opatření). V oblasti soukromých jazykových škol předpokládáme, že si uznání zajistí velmi brzy. V každém případně v tuto chvíli je uznání zkoušky jako další kvalifikace závislé především na vstřícnosti zaměstnavatele.

Může mi zaměstnavatel přispět/uhradit kurzovné nebo poplatek za zkoušku?

Samozřejmě. Zkouška i kurz jsou akreditovány MŠMT a registrovány pod číslem 21 104/05-25-184. Pokud tedy pracujete ve státním školství, zaměstnavatel za Vás může uhradit zkoušku buď celou nebo pouze její část. V soukromém školství bude toto záviset na vstřícnosti Vašeho zaměstnavatele. Záleží pouze na dohodě mezi vámi a zaměstnavatelem, zda z této skutečnosti pro vás budou vyplývat nějaké povinnosti.

Garantuje absolvování kurzu úspěšné složení zkoušky?

Hlavní náplní kurzu je jednoznačně příprava kandidátů ke zkoušce. Během kurzu účastníci využívají speciální učebnici TKT (v ceně kurzu), která by měla výrazně pomoci při získání jistoty u zkoušky. Jak úspěšní u zkoušky budete, samozřejmě závisí na vašich předchozích zkušenostech a znalostech, úrovni angličtiny a individuálnímu „přístupu ke studiu“.

Jak je zkouška hodnocena? Mohu u zkoušky propadnout?

TKT není typem zkoušky, u které můžete propadnout. Absolventi zkoušky obdrží certifikát ke každému ze tří modulů. Výkon při zkoušce je hodnocen následujícími kritérii:

  • omezené znalosti dané oblasti TKT
  • základní, ale systematické znalosti dané oblasti TKT
  • dobré znalosti dané oblasti TKT
  • výborné znalosti dané oblasti TKT

Na jak vysoké úrovni musí být moje angličtina?

Minimální požadovaná úroveň je PET (B1 Council of Europe – Evropský referenční rámec extern-ico).

Musím mít předchozí praktické zkušenosti s učením?

Zkušenosti s učením nejsou požadavkem, ale samozřejmě Vám mohou pomoci.

Pomůže mi kurz zlepšit angličtinu?

Absolventi našich předchozích kurzů se shodují na skutečnosti, že jim kurz z lingvistického hlediska usnadnil využívání pedagogické literatury a doplňkových materiálů. Také potvrzují, že jim pomohl osvojit si množství ELT terminologie a pochopit její skutečný význam v praxi.Také si pochvalují to, že kurz probíhá pouze v angličtině.

Pomůže mi kurz při mé práci?

Přestože jsou semináře zaměřené především na přípravu kandidátů ke zkoušce, samozřejmě se během nich naučíte i spoustu praktických aktivit a technik, využitelných při Vaší výuce.

Do kdy se musím přihlásit?

Pokud se hlásíte do kurzu, měli byste přihlášku zaslat alespoň 2 týdny před začátkem. Protože některé termíny kurzů jsou žádanější, doporučujeme se zaregistrovat co nejdříve. Přesto je samozřejmě možné zaslat přihlášku i těsně před zahájením kurzu.
Pokud se hlásíte ke zkoušce, je nutné zaslat přihlášku a uhradit poplatek nejpozději 8 týdnů před termínem zkoušky. (Toto opatření je nutné z důvodu oficiální registrace v Cambridge, která musí proběhnout 7 týdnů před termínem zkoušky).