Zkoušky pro děti

Cambridge English: Young Learners (YLE)

Starters, Movers a Flyers jsou jednotlivé stupně vedoucí k hlavní skupině zkoušek Cambridge English (např. KET for Schools a PET for Schools). Zkoušky YLE jsou koncipovány tak, že děti začínají výukou jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury.

Zkoušky Cambridge English: Young Learners (YLE) se skládají ze tří částí:

  1. Poslech 

    (20 min. Pre A1 Starters, 25 min. A1 Movers, 25 min. A2 Flyers)

  2. Čtení a psaní 

    (20 min. Pre A1 Starters, 30 min. A1 Movers, 40 min. A2 Flyers)

  3. Mluvený projev 

    (5 min. Pre A1 Starters, 7 min. A1 Movers, 9 min. A2 Flyers)

Jednotlivé části jsou zaměřeny na praktické jazykové dovednosti a děti jsou podporovány v tom, aby aktivně komunikovaly. Tím získají více praxe a vzroste jejich sebejistota.

Všechny děti, které skládají zkoušku Cambridge English: Young Learners obdrží certifikát s počtem erbů, které ukazují úspěšnost kandidáta (max. počet je 5 erbů na daný komponent, celkově 15 erbů).

Certifikáty – výsledky zkoušek jsou vystaveny a zaslány z Cambridge do 5-6 týdnů po absolvování zkoušek.

Podívejte se, co už vaše dítě dovede:

Sledujte informace o zkouškách na portálu Cambridge English v češtině

www.cambridgeenglish.org/cz/rodice

Mohlo by vás zajímat

Cambridge English: Starters Word List download-ico word list starters [PDF, 210 kB]

Sample papers a přípravné materiály pro Starters zde extern-ico (v angličtině)

Cambridge English: Movers Word List download-ico word list movers [PDF, 249 kB]

Sample papers a přípravné materiály pro Movers zde extern-ico (v angličtině)

Cambridge English: Flyers Word List download-ico word list flyers [PDF, 242 kB]

Sample papers a přípravné materiály pro Flyers zde extern-ico (v angličtině)

Děti a mládež starší 12-13 let se mohou připravit i k certifikátům z obecné angličtiny, např. Cambridge English: Key for Schools, Cambridge English: Preliminary for Schools nebo Cambridge English: First for Schools.