Ubytování

Hostitelské rodiny

Ubytování v hostitelských rodinách je nepreferovanějším způsobem pobytu. Nejčastější důvody jsou možnost neustálého kontaktu v jazyce, který studujete, poznat způsob života a zvyky dané země, flexibilnější řešení otázek v případě neočekávaných událostí ze strany hostitele atp.

Studenti jsou ubytování v jednolůžkových pokojích, které jsou uzpůsobeny k přípravě na další den do školy. Ubytování je rozděleno do více typů dle nároků klienta.

V případě dětských kurzů může být ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Standard ubytování prochází pravidelnou kontrolou.

Hotely, penziony

V případě přání klienta zprostředkujeme seznam hotelů nebo penzionů v blízkosti školy. Vždy se jedná o ubytovací zařízení, která jsou prověřena hostitelskou školou a slouží k běžnému ubytování studentů.

Studentské domy – koleje

Jsou určeny především pro mladé studenty, kteří mají zájem potkávat ostatní studenty ze všech koutů světa a nekladou velké nároky na standard ubytování. Vždy je k dispozici společná kuchyň.

Internáty

Slouží k ubytování např. pro dětské letní kurzy.