Survival Czech

Pro občany Ukrajiny pod dočasnou ochranou nebo s platným vízem jsou kurzy od 25.4.2022 za cenu 500,-

Intenzivní týdenní kurz obsahuje 20 vyučovacích hodin češtiny pro cizince, kteří se chtějí naučit základy češtiny.
Kurz nepředpokládá předchozí znalost češtiny.

  • V kurzu využíváme různé komunikativní aktivity, aby studenti rychle dosáhli pokroku v jazyce.
  • Zvolená cvičení studentům pomáhají překonat počáteční ostych a osvojit si základy češtiny.
  • Klademe důraz na komunikaci ve škole, na ulici, v restauracích a obchodech.
  • Kurz je zaměřený na podporu rozvoje schopnosti domluvit se a na základní porozumění v každodenních situacích.
  • Kurz Survival Czech upřednostňuje funkční jazyk před jeho formální skladbou.

Kurz je možné navštěvovat opakovaně. Pro případné zájemce, kteří již češtinu částečně ovládají jsme schopni otevřít i kurz Survival Czech na vyšší jazykové úrovni.

Kurzy Survival Czech jsme pro vás připravili ve variantě prezenční i online. Vyberte, prosím, z nabídky kurz ve formě, která vám více vyhovuje.

Kurzy je možné otevřít v případě 5 a více zájemců.


Aktuální nabídka kurzů
Online poptávka na kurz

Upozornění - bez vyplnění vstupního testu není přihláška považována za závaznou

Kurz

Osobní informace