cambridgeská zkouška B1 Preliminary, PET, PET for Schools,

B1 Preliminary (PET) /B1 Preliminary for Schools

prelimanary

Přihlásit na zkoušku

preliminary

B1 Preliminary (dříve PET) je určena kandidátům, kteří mají za sebou zhruba 3 roky výuky. Zkouška je vhodná jako motivační nástroj pro dospívající nebo jako jazyková kvalifikace např. pro recepční nebo nižší administrativní personál.

B1 Preliminary je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů (např. DHL, Bosch, GlaxoSmihtKline) a různými vzdělávacími institucemi na celém světě.

B1 Preliminary for Schools je přizpůsobena zkušenostem žáků základních škol. Test je zaměřen na úroveň CEFR B1. Při přípravě na tento test studenti získávají jazykové znalosti a sebevědomí potřebné ke zvládání každodenní psané a mluvené angličtiny na úrovni intermediate.

Studenti obdrží stejný certifikát jako dospělí, kteří složí obecnou verzi zkoušky Preliminary.

Obsah zkoušky B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools (dříve PET)

  1. Čtení a psaní – 1 hodina a 30 minut
  2. Poslech – přibližně 35 minut
  3. Mluvení – přibližně 10-12 minut ve dvojici uchazečů

Hodnocení a výsledky:

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky B1 Preliminary (PET) odpovídá 70 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení zkoušky není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky.

Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů „Pass with Disctinction „, „Pass with Merit“ nebo „Pass“. Ti kandidáti, kterým se nepodaří dosáhnout požadovaného výsledku u zkoušky, ze které jsou testováni, ale prokážou dostatečné znalosti na nižší úrovni, obdrží certifikát, jež v rámci Evropského referenčního rámce prokazuje znalosti o jednu úroveň níže než je daná zkouška (tj. A2).

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Celosvětová databáze organizací uznávajících tyto zkoušky zde

Může Vás také zajímat:

(informace v angličtině)

Why take the exam?

Cambridge English: Preliminary – Brief Guide [PDF, 345 kB]

Exam format Cambridge English: Preliminary

How to prepare

Results