Intenzivní třítýdenní kurzy

60 hodinový intenzivní kurz češtiny je jazykový program, který Jazyková škola AKCENT International House připravila pro studenty všech úrovní. 60 hodin výuky češtiny a je zaměřeno na rozvíjení komunikačních a gramatických dovedností v českém jazyce.

Jak se přihlásit do intenzivního kurzu češtiny

Ceny kurzů jsou uvedeny v Kč, pro kalkulaci ceny v jiných měnách využijte měnovou kalkulačku.

Upozornění:

Studenti intenzivních kurzů češtiny, kteří budou pokračovat v následujícím intenzivním kurzu, mají 5% slevu.

Podle zájmu studentů jsme schopni otevřít i vyšší úrovně třítýdenních intenzivních kurzů češtiny pro cizince.

Placení kurzovného

Kurzovné zaplaťte nejméně 1 týden před zahájením zvoleného kurzu.

Kurzovné můžete zaplatit hotově v zápisové kanceláři jazykové školy, bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím našeho platebního formuláře.

Při platbě bankovním převodem nebo kartou mějte na paměti, že nesete odpovědnost za platbu všech bankovních poplatků spojených s platbou. Ujistěte se, prosím, že na náš účet bude připsána plná částka kurzovného.
Online poptávka na kurz

Upozornění - bez vyplnění vstupního testu není přihláška považována za závaznou

Kurz

Osobní informace


Základní informace o kurzu češtiny

Počet studentů ve skupině: 4 – 8

Úrovně

Před zahájením kurzu absolvují studenti náš vstupní test. Na základě výsledků budou rozděleni do odpovídajících úrovní. Náš vstupní test najdete na stránce: čeština pro cizince. V případě vašeho zájmu vám test můžeme poslat také poštou.

Obsah intenzivního kurzu češtiny

začátečníci

  • základní gramatické vazby
  • výslovnost
  • základní slovní zásoba a fráze
  • konverzace a komunikační dovednosti
  • každodenní témata v češtině (např. jak probíhá běžný den, zaměstnání, telefonování, nakupování)
  • hry

ostatní úrovně

  • komunikační dovednosti (formální a neformální prostředí)
  • procvičování výslovnosti/psaní/čtení
  • rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby

Učitelé

Učitelé, kteří pracují v jazykové škole AKCENT IH Prague a vyučují češtinu pro cizince, jsou na velmi vysoké profesionální úrovni. Všichni jsou kvalifikovaní a zkušení. Program byl vyvinut s pomocí PhDr. Lída Holé, autorky učebnice „New Czech Step by Step“ a dalšího výukového a metodického materiálu. Naši učitelé jsou členy Asociace učitelů českého jazyka a zúčastňují se jejích pravidelných setkání, kde jsou informováni o nových směrech ve výuce a o materiálu pro výuku češtiny pro cizince.

Registrace

Vyplňte, prosím, přihlášku a zašlete nám před zahájením kurzu. Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit kurz 5 dní před jeho zahájením v případě, že se do kurzu zapsalo méně studentů než je minimální počet.

Pro další informace o intenzivních kurzech češtiny kontaktujte zaměstnance zápisové kanceláře jazykové školy:

AKCENT IH Prague
Otvírací doba: Po-Čt 8:30-18:00, Pá 8:30-14:00
+420 261 261 638, 725 964 570
jazykové kurzy, jazykové zkoušky, kurzy pro učitele