IELTS

Termín:

29. června 2019

Cena:

5 900 Kč


IELTS je mezinárodně platná zkouška z úrovně anglického jazyka, která existuje ve dvou modulech. Každá forma slouží k jinému účelu a testuje mírně odlišné znalosti.

  • Obecná angličtina  (General Training) - slouží k neakademickému vzdělávání, práci či k imigračním účelům.
  • Akademická angličtina ( Academic Training) - slouží k přihláškám na university či jiné vzdělávací instituce a také pro lékaře a zdravotní sestry, kteří chtějí pracovat v anglicky mluvících zemích.

Kandidát si v přihlášce zvolí, kterou z forem chce skládat. 

Test je uznáván téměř všemi univerzitami v anglicky mluvících zemích, mnoha univerzitami v Evropě a velkou částí universit ve Spojených státech, a také celou řadou zaměstnavatelů. Většina institucí požaduje, aby výsledek testu nebyl starší než 2 roky.

Zkoušky může skládat kdokoliv starší šestnácti let.

Test se skládá ze čtyř částí,

  • Reading (čtení) trvá 60 minut a skládá se z 3 různých autentických textů a obsahuje 40 otázek.
  • Writing (psaní) trvá 60 minut a skládá se ze dvou povinných částí: interpretace vizuální informace (Academic), dopis (General) a eseje ( oba moduly). Kandidát musí napsat minimálně 400 slov.
  • Listening (poslech) trvá 30 minut, skládá se ze 4 částí a obsahuje 40 otázek. Každou část uslyší kandidát jednou.
  •  Speaking (mluvený projev) trvá 11-14 minut. Jde o rozhovor s examinátorem. Rozhovor se skládá ze 3 částí a je nahráván.

Každá část je ohodnocena známkou 1-9 (1 - prakticky žádná znalost angličtiny, 9 - plné ovládání jazyka se schopností přesného a plynulého vyjádření). Průměr jednotlivých částí pak tvoří souhrnnou známku.

Většina anglických univerzit požaduje pro zahraniční studenty IELTS na úrovni minimálně 5,5 - 8 nebo ekvivalentní zkoušku ESOL (tj. minimálně FCE). Výjimečně se objevují přísnější požadavky. Nejčastěji je požadováno 6,5 (tato hodnota je také pokládána za kritérium úspěšnosti v testu). České university, uznávají-li IELTS, požadují pro zahraniční studenty většinou IELTS minimálně stupně 5 nebo ekvivalentní zkoušky.

IELTS
IELTS Band / IELTS stupeň CEFR Level Aprox. / Přibližná úroveň dle SERR Cambridge Exam / Cambridgeská zkouška
4.0 - 5.0
B1B1 Preliminary
5.5 - 6.5
B2B2 First
7.0 - 8.0
C1C1 Advanced
8.5 - 9.0
C2C2 Proficiency