FAQ

FAQ – Otázky a odpovědi


K čemu je mi certifikát ze zkoušky dobrý?

Jedná se o mezinárodně uznávané potvrzení jazykové úrovně, které můžete využít při přijímacích pohovorech do zaměstnání, v rámci žádosti o studium v zahraničí atd. Počet škol a zaměstnavatelů, kteří zohledňují tyto certifikáty se neustále zvyšuje, seznam organizací je k dispozici na stránkách cambridgeenglish.org extern-ico zde. 


Jak zjistím, na kterou zkoušku se mám přihlásit?

Pokud neznáte svou stávající úroveň, nabízíme on-line rozřazovací test, který Vám určí Vaši jazykovou úroveň podle rámce CEFR. Pokud Vám např. vyjde úroveň B2, můžete uvažovat o zkoušce FCE v blízkém termínu. Pro zevrubnější prozkoumání Vašich jazykových schopností však doporučujeme přípravný kurz, v rámci kterého bude ohodnocena i ústní část Vašich jazykových schopností. Náš metodik Vám již velmi relevantně určí, v kterém termínu byste mohli u zkoušky uspět.

On-line test najdete zde extern-ico

Jak se mohu ke zkoušce zapsat?

Nejjednodušší je se zaregistrovat on-lineextern-ico.


Do kdy se musím na zkoušku přihlásit a do kdy musím provést platbu?

V tabulce termínů naleznete jak termín zkoušky, tak termín závazné registrace a platby.

V případě, že vyplníte a zašlete nám on-line přihlášku, dostanete automatickou odpověď, která potvrdí Vaši registraci. Registrace bude kompletní pouze v případě, že do daného termínu zaplatíte poplatek za danou zkoušku. Ke zkoušce poskytujeme ZDARMA tzv. e-learning po dobu 1 kalendářního měsíce. Hesla k přístupu Vám budou zaslána až po uhrazení poplatku ke zkoušce.

Kdy obdržím rozpis zkoušky?

Rozpis zkoušky pro klasické i počítačové zkoušky obdržíte emailem po uzavření registrací k dané zkoušce, nejpozději 21 dní po datu ukončení registrace v případě papírových zkoušek (u PC zkoušek je to cca 5 dní po ukončení registrace). Rozpis zkoušky – tzv. Confirmation of Entry se generuje ve webovém rozhraní Cambridge English. V této aplikaci se rozesílá hromadně na emailové adresy kandidátů. Někdy se stává, že nastavení emailového prostředí klienta/kandidáta vyhodnotí tento email jako spam nebo kandidát email nemusí identifikovat, jelikož email není zaslán z domény akcent.cz. Doporučujeme proto kontrolu spamových schránek. V případě, že kandidát COE neobdrží, je jeho povinností kontaktovat zápisovou kancelář nebo zkouškové oddělení emailem exams@akcent.cz , akcent@akcent.cz nebo telefonicky tel.: 261 109 230.

Kdy obdržím hesla k e-learningu?

Přístupová hesla se zasílají z aplikace IH Campus ve dvou následných emailech z webové aplikace IH Campus po zaplacení poplatku ke zkoušce. Hesla se generují na dobu po dobu 1 kalendářního měsíce, platnost lze prodloužit i na další měsíc/delší období.

Jak si mohu objednat přípravný kurz? 

Pokud máte zájem o skupinový nebo individuální přípravný kurz, prosím kontaktujte v zápisovou kancelář jazykové školy: tel: +420 261109222, 261109223, 261109224.

Co je to mock test?

Jedná se o zkoušku „nanečisto“ tzn., že absolvujete jednu variantu písemné části opravdové zkoušky, kterou s Vámi následně rozebere náš metodik. V rámci mock testu také nasimuluje variantu ústní části reálné zkoušky.

Co je to znalost formátu/ parametrů zkoušky?

Ke zkoušce je potřeba být připraven nejenom jazykovou kompetencí, ale také znalostí formátu zkoušky, jednotlivých komponentů, ale i typů otázek, které jsou dané pro jednotlivé úrovně zkoušek. V průběhu přípravného kurzu (viz výše) Vám náš metodik ukáže, jak formát zkoušky vypadá, a jak je potřeba s ním pracovat (jak vyplňovat jednotlivé typy úloh, jakým způsobem odpovídat při ústní části apod.).

Podrobné informace o jednotlivých komponentech a jejich specifikách najdete na stránkách www.cambridgeenglish.org extern-ico

Jak vypadá aplikace pro počítačové zkoušky a jak se v ní mám orientovat?

Nejlepší představu získáte po shlédnutí tzv. tutorials k jednotlivým počítačovým zkouškám z angličtiny: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC P, BEC V, BEC H.


Obdržím výsledky emailem?

Centrum nerozesílá výsledky kandidátům automaticky. K výsledkům se kandidát dostane na webové stránce cambridgeenglish.org extern-ico. V rámci Confirmation of Entry má každý kandidát vygenerované ID Number a Secret Number, pomocí kterých se na dané stránce nejdříve zaregistruje, vyplní svou emailovou adresu, vytvoří si vlastní heslo/ password a následuje pokyny registrace. Více informací k registrace zde:

download-ico registrace cambridgeenglish.org [PDF, 363 kB]

Kdy a jakým způsobem obdržím certifikát?

Certifikáty z Cambridge obdrží jazyková škola obvykle do 3 měsíců od data konání zkoušky v případě klasických termínů, cca 6 týdnů od data konání počítačové zkoušky. V obou případech Vás budeme nejprve informovat emailem s výzvou k vyzvednutí certifikátu. Certifikát může vyzvednout i Vámi pověřená osoba s platným průkazem totožnosti (není nutné zplnomocnění).

Je rozdíl mezi certifikátem, který obdržím v případě, že absolvuji zkoušku na počítači?

Nikoliv, certifikát je jednotný, formát provedení zkoušky se na certifikátu neuvádí. ‘Obecný’ certifikát získáváte i v případě, že absolvujete variantu ‘for Schools’; t.zn. v případě, že úspěšně absolvujete zkoušku FCE for Schools, získáváte certifikát FCE.

Chcete se zeptat na něco jiného?

Kontaktujte nás na adrese exams@akcent.cz nebo na telefonu 261 109 230.