cambridgeská zkouška C2 Proficiency, CPE, zkouška CPE

C2 Proficiency

Cambridge English Proficiency

Přihlásit na zkoušku


Zkouška z angličtiny C2 Proficiency (dříve CPE) je určena kandidátům, kteří absolvovali zhruba 8-9 let studia (úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Úroveň Proficiency se velmi přibližuje jazykovým schopnostem rodilých mluvčí. Držitelé zkoušky C2 Proficiency splňují jazykové požadavky na vstup na britské, mnohé evropské i zámořské univerzity.

Obsah zkoušky C2 Proficiency (dříve CPE):

  1. Čtení a použití jazyka – 90 minut
  2. Psaní – 90 minut
  3. Poslech – přibližně 40 minut
  4. Mluvení – 16 minut

Hodnocení a výsledky:

Od ledna 2015 nastaly změny jednotlivých zkouškových komponentů. Cambridge English zavedla tzv. Cambridge English Scale.

Bližší informace a vysvětlení bodového rozsahu naleznete zde .

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Celosvětová databáze organizací uznávajících tyto zkoušky zde

Může Vás také zajímat:

(informace v angličtině)

Why take the exam

What’s in the exam?

How to prepare

Results