jazykové zkoušky, zkoušky z angličtiny, mezinárodní zkoušky z angličtiny, jazykové certifikáty, zkoušky cambridge english, B2 First, FCE, C1 Advanced, CAE

Aktuální termíny

Přihlásit na zkoušku

Jazyková škola AKCENT International House Prague je autorizovaným otevřeným zkouškovým centrem pro cambridgeské jazykové zkoušky z angličtiny s právem zkoušet vlastní studenty i externí zájemce.

V pravidelných termínech vypsaných pro všechna zkoušková centra pořádá cambridgeské jazykové zkoušky z angličtiny v klasické – papírové podobě (PB) nebo počítačové (CB) podobě.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK Z ANGLIČTINY NALEZNETE ZDE:

nebo v letáku

Klasické – papírové zkoušky (Paper Based Tests – PB)

 • termíny zkoušek obvykle čtyřikrát v roce – tj. v říjnu/listopadu, prosinci, březnu a červnu
 • registrace přibližně 6 týdnů před zkouškou
 • měsíční příprava ke zkoušce na 1 kalendářní měsíc zdarma – e-learning /IH Campus
 • výsledky cca 4 týdny po datu konání zkoušek na stránkách  www.cambridgeesol-results.org
 • certifikáty jsou obvykle k dispozici 7-8 týdnů po datu konání zkoušky


Zkoušky z angličtiny na počítači (Computer Based Tests – CB)

 • registrace méně než dva týdny před konáním zkoušky
 • výsledky zkoušky již 2 týdny po absolvování testů na stránkách  www.cambridgeesol-results.org
 • certifikáty k dispozici cca za 6 týdnů po daném termínu zkoušky
 • termíny vypsané každý měsíc
 • měsíční příprava ke zkoušce na 1 kalendářní měsíc zdarma – e-learning /IH Campus

Zde si můžete prohlédnout ukázkové testy extern-ico (sekce Find Free Resources) a tzv. tutorials k jednotlivým počítačovým zkouškám z angličtiny


Místo konání zkoušek:

 • Budova AKCENT IH Prague, Bítovská 3 a AKCENT Exam Centre, Bítovská 5, Praha 4.
 • kapacita počítačové učebny omezena
 • zkoušky z angličtiny se konají za předpokladu naplnění minim. počtu 4 kandidátů


Ceny zkoušek

 • Ceny jsou platné do 31.12.2021

Poplatek za pozdní registraci je 700 Kč

Cambridge Exams – ceny pro rok 2021
doplňková služba/zkouška Cena
Cambridgeské zkoušky – dospělí
e-learning – prodloužení licence o 1 měsíc 100 Kč
1 konzultace ke zkoušce 550 Kč
A2 Key (KET) / A2 Key for Schools (KET for Schools) 2 900 Kč
B1 Preliminary (PET) / B1 Preliminary (PET for Schools) 3 000 Kč
B2 First (FCE) / B2 First for Schools (FCE for Schools) 4 600 Kč
C1 Advanced (CAE) 4 700 Kč
C2 Proficiency (CPE) 4 800 Kč
B1 Bussiness Preliminary 3 000 Kč
B2 Bussiness Vantage 4 600 Kč
C1 Bussiness Higher 4 800 Kč
Cambridgeské zkoušky – děti
Young Learners Pre A1 Starters 1 450 Kč
Young Learners A1 Movers 1 450 Kč
Young Learners A2 Flyers 1 450 Kč


Registrovat se můžete

 • online
 • osobně v zápisové kanceláři školy

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete e-mailem na adresu exams@akcent.cz

nebo poštou na adresu:

AKCENT IH Prague

Zkouškové oddělení

Bítovská 3, 140 00 Praha 4


Způsoby platby

 • hotově v zápisové kanceláři školy
 • bankovním převodem na účet číslo 883 388 001/5500

  jako VS pro platbu použijte číslo platebního příkazu, který Vám byl zaslán e-mailem spolu s přihláškou na zkoušku

  potvrzení o provedené platbě zašlete e-mailem na adresu exams@akcent.cz


Obecné podmínky registrace:

 1. UPOZORNĚNÍ: V den zkoušek (neplatí pro zkoušky YLE) se musí kandidáti prokázat platným průkazem totožnosti (pas, občanský průkaz).V případě, že kandidát nevlastní žádný průkaz totožnosti, prosím, kontaktujte zkouškové oddělení: exams@akcent.cz, tel.: 261 109 230

 2. Kandidát v den zkoušky podstoupí povinné fotografování (neplatí pro zkoušky YLE a verze zkoušek „for Schools“), které zajistí autorizované zkouškové centrum v prostorách, kde se zkoušky konají.
  V PŘÍPADĚ, ŽE JE KANDIDÁT MLADŠÍ NEŽ 15 LET, DÁVÁ SOUHLAS S POŘÍZENÍM JEHO FOTOGRAFIE PRO POTŘEBY CAMBRIDGE ASSESSMNET ENGLISH jeho zákonný zástupce.

 3. Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny Cambridge Assessment English, termíny ústních částí jsou určovány místně.Celkový rozpis zkoušek obdrží kandidát nejpozději do 5 dnů od ukončení registrace k počítačové verzi zkoušek a do 21 dnů po ukončení registrace k papírové verzi zkoušek.

 4. Pokud neobdrží rozpis zkoušky v uvedeném termínu, je kandidát povinen AKCENT IH Prague obratem kontaktovat.

 5. Přihláška na zkoušku je závazná. Po ukončení tzv. řádné registrace není možné zkoušku přeložit na pozdější termín nebo měnit úroveň zkoušky.

 6. Poplatek se nevrací v případě odstoupení od zkoušky nebo jejího nesložení. V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci a do sedmi dnů od data písemné zkoušky předloží lékařské potvrzení, může požádat o vrácení 50 % registračního poplatku. Poplatek za zkoušku lze vrátit ve 100% výši do ukončení řádného registračního období.

 7. V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky (např. poruchy učení, sluchové či zrakové vady apod.) informujte AKCENT IH Prague nejpozději do konce řádného registračního období. Všechny žádosti musí být doloženy potvrzením od lékaře — specialisty.

 8. Všechny části zkoušky zůstávají majetkem Cambridge Assessment English a nejsou touto organizací poskytovány k nahlédnutí.

 9. AKCENT IH Prague se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet kandidátů.

 10. AKCENT IH Prague se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle daných pravidel Cambridge Assessment English. AKCENT IH Prague upozorňuje, že není zodpovědný za jakékoli změny, ke kterým dojde z důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška nebo její výsledky přerušeny, zrušeny nebo odloženy, AKCENT IH Prague se bude snažit zajistit náhradní služby tak rychle, jak to bude možné.

Potřebujete-li více informací o jazykových zkouškách Cambridge English, neváhejte nás kontaktovat:

Martin Fikač
Exams Centre
+420 606 047 649