Linguaskill - jazykový audit

AKCENT International House Prague se na základě certifikátu Cambridge Assessment English stal prvním Linguaskill agentem v České republice.
Lingua skill nabízí firemní testování jednotlivců nebo skupin.
K dispozici jsou dvě varianty, Linguaskill General a Linguaskill Business, které slouží k měření a podpoře komunikačních schopností v závislosti na tom, zda pozice vyžaduje každodenní komunikaci se zahraničními klienty nebo používání anglického jazyka ve firemním prostředí.

Více informací naleznete v brožuře zde

Linguaskill je rychlý a pohodlný online test, který organizacím pomůže zjistit úroveň angličtiny jednotlivců a skupin kandidátů. Můžete použít jeden test pro všechny kandidáty a všechny jazykové dovednosti.

Je rychlý a přesný a lze jej snadno spravovat kdekoli potřebujete.

Poskytuje přesné výsledky do 48 hodin s jasnými individuálními zkušebními protokoly

Výsledky

Výsledky odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci (CEFR). Linguaskill také podává informaci o úrovni dle měřítka Cambridge English Scale.

Moduly

Test je modulární, takže si můžete vybrat, která kombinace jazykových dovedností je pro vaši organizaci vhodná.

Modul Čtení a poslech je adaptivní: otázky se stávají jednoduššími nebo obtížnějšími v závislosti na předchozí odpovědi kandidáta.
Trvání modulu: přibližně 60–85 min.

Modul Psaní
Trvání modulu: 45 min., 2 části

Modul Mluvení*
Trvání modulu: přibližně 15 min., 5 částí/23 otázek
* Termín konání modulu speaking je potřeba objednat nejméně 3 dny před plánovaným datem – pro více informací kontaktujte Exam Centre , tel.: 261 109 230, exams@akcent.cz

Reporty

Získejte přehled o schopnostech kandidátů s individuálními testovacími zprávami nebo porovnejte několik kandidátů pomocí skupinové zprávy.

Výsledky budou generovány do 48 hodin s okamžitými výsledky pro čtení a poslech.
Výsledky zahrnují celkovou úroveň CEFR a skóre Cambridge English Scale, a také výsledky pro každou testovanou dovednost.
Díky tomu můžete na první pohled vidět silné a slabé stránky kandidátů, činit informovaná rozhodnutí nebo určit oblasti dalšího rozvoje.

Deskriptory úrovně CEFR vám říkají, co lze od kandidátů očekávat na jejich úrovni.
Skóre Cambridge English Scale poskytuje podrobnější informace o výkonu kandidátů a ukazuje, kde se nacházejí na úrovních CEFR

Vše, co potřebujete ke spuštění testu, je počítač, připojení k internetu, mikrofon a sada sluchátek.

Proč zvolit Linguaskill?

 • Rychlé a přesné výsledky
  Linguaskill generuje individuální testovací zprávy a skupinové zprávy do 48 hodin, s okamžitými výsledky pro modul Reading and Listening.
 • Výsledky, kterým můžete věřit
  Linguaskill byl rozsáhle pretestován Cambridge Assessment English. Obdržíte report ukazující skóre dle anglické stupnice Cambridge pro jednotlivé jazykové dovednosti
 • Snadná správa
  Linguaskill nemá žádná nastavená data ani místa konání; můžete spustit a inicializovat test na svém vlastním webu, kdykoli budete chtít. Jednoduše objednejte testy prostřednictvím naší online testovací platformy a spusťte je v době, která vám vyhovuje.
 • Vyvinutý odborníky na hodnocení anglického jazyka
  Linguaskill byl vyvinut specializovaným týmem odborníků. Byl vyzkoušen mluvčími více než 40 jazyků z 50 zemí, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost výsledků.
 • Kombinuje nejnovější technologii se spolehlivostí a kvalitou
 • Umožňuje hromadně zadat informace o kandidátech
 • Do 48 hodin obdržíte komplexní výsledky (s okamžitými výsledky pro modul Čtení a poslech).