Zaměstnání

Zcela jistě bychom nemohli dosáhnout našich ambiciózních cílů bez tvůrčích a schopných osobností, které svými nápady a ochotou napomáhají k úspěchu společnosti. Naším hlavním cílem v oblasti lidských zdrojů je vytvářet a rozvíjet tým motivovaných a kvalifikovaných pedagogů. Oceníme Vaši práci a nabídneme Vám patřičné zázemí a řadu výhod. V přátelském prostředí stabilní společnosti umožňujeme našim zaměstnancům zvyšovat jejich odbornost, rozvíjet dovednosti a profesně růst.

Proč pracovat v AKCENT International House Prague?

  • perspektivní zaměstnání v prestižní síti jazykových škol IH World Organisation
  • zpětná vazba po metodické i organizační stránce
  • metodická podpora a kontinuální systematické vzdělávání
  • zázemí: sborovna, knihovna, volný přístup na internet
  • možnost seberealizace a dalšího osobního rozvoje
  • práce v mezinárodním kolektivu
  • systém sociálních výhod

Informace pro učitele: