O nás

AKCENT International House Prague

Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice. V našem týmu je téměř 100 zkušených učitelů. AKCENT IH Prague nabízí kurzy angličtiny, němčiny, češtiny pro cizince, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a čínštiny. Dále organizujeme kurzy pro učitele angličtiny The Cambridge CELTA, DELTA, TKT, IH VYL a IHCYLT, IH BET a další. Pořádáme také metodické kurzy pro pedagogické odborníky.

V roce 2000 se naše škola stala členem mezinárodní sítě International House World Organisation.

International House World Organisation

IHWO je se svými více než 122 přidruženými členy ve více než 42 zemích světa jednou z nejvýznamnějších sítí jazykových škol na světě. Centrála společnosti je v Londýně. Angličtinu a mnoho dalších jazyků studuje ve školách sdružených v síti IH přes 1.000.000 studentů ročně.

mapka

Všechny školy jsou vlastněny ekonomicky nezávislými subjekty a řízeny nezávisle, ale dodržují stejné zásady a podrobují se přísným inspekcím, aby byla zajištěna vysoká kvalita výuky a zákaznického servisu po celém světě.

Zobrazit certifikát o členství v síti IH

Cílem jazykové školy AKCENT International House Prague je zvyšování standardů jazykového vzdělávání veřejnosti a zlepšování metodické úrovně učitelů v souladu s cíli celosvětové organizace International House World Organisation.

Hlavním a každodenním úkolem všech pracovníků včetně vedení společnosti je spokojenost všech skupin našich zákazníků.

Jsme specialisty v komplexním jazykovém vzdělávání.


Naše silné stránky

 • široká a kombinovatelná nabídka poskytovaných služeb 
 • vysoce profesionální úroveň metodiky a administrativní podpory 
 • široký a různorodý pedagogický sbor 
 • dlouhodobé zkušenosti s přípravou a realizací projektů na míru 
 • mezinárodní působnost 
 • orientace na zákazníka a jeho požadavky 
 • jasná cenová politika

Náš tým

V týmu jazykové školy AKCENT International House Prague je více než 100 učitelů a administrativních pracovníků. Všichni učitelé jsou vysoce metodicky vzděláni a průběžně rozšiřují svoji kvalifikaci. Přísným kritériím podléhá i výběr vyučujících (českých i zahraničních učitelů). Důraz kladený na teoretickou průpravu i praktické zkušenosti učitelů předčí běžné standardy.

ÚDAJE O PERSONÁLNÍM ZÁZEMÍ JAZYKOVÉ ŠKOLY

Ve zprávě z poslední inspekce International House World Organisation je program profesního rozvoje učitelů hodnocen jako mimořádně kvalitní (point of excellence).

Certifikace lektorů

 • AKCENT IH Prague disponuje týmem kvalifikovaných profesionálních učitelů cizích jazyků. Naše požadavky na kvalifikaci lektorů odpovídají standardům IHWO. Rodilí mluvčí jsou absolventy akreditovaného metodického kurzu (CELTA, TRINITY TESOL) 
 • Čeští lektoři jsou absolventy oborového studia na filozofických nebo pedagogických fakultách. 

Přes 15% našich učitelů angličtiny má nejvyšší mezinárodně uznávanou kvalifikaci pro učitele angličtiny jako cizího jazyka – DELTA.

Systém hospitací

Všichni lektoři jsou pravidelně hospitováni průměrně 2x ročně. Hospitace provádí tým školených metodiků. Kritéria pro hodnocení kvality výuky jsou v souladu se standardy platnými v mezinárodní síti škol International House World Organisation.

Pravidelné proškolování lektorů

V průběhu akademického roku jsou pravidelně třikrát za měsíc pořádány interní semináře pro lektory. Na vedení workshopů se podílí akademické vedení jazykové školy, případně hosté z jiných institucí. Obsah workshopů je obvykle koncipován na základě vytipovaných možných problémových oblastí zjištěných při hospitacích.

Zázemí pro lektory

Našim lektorům vytváříme standardní zaměstnanecké prostředí a vhodné podmínky pro profesní rozvoj. Naším cílem je vytvářet co nejlepší zázemí pro kvalifikované profesionály z ČR i zahraničí, kteří výuku jazyků považují za hlavní obor své profesní realizace a chtějí se jí dlouhodobě věnovat. Jsme přesvědčeni, že tento zvolený podnikatelský záměr nám umožňuje dodávat klientům služby nejvyšší kvality.

Naši lektoři mají k dispozici sborovnu s technickým zázemím (internet, kopírky, tiskárny) a bohatě vybavenou knihovnu (téměř 3000 knih, doplňkové a multimediální materiály).

Silné akademické zázemí je zárukou kvalitního odborného i organizačního vedení jazykové výuky.

Zajišťování komplexních i specializovaných projektů ve společnostech koordinují Course Managers v úzké spolupráci s metodickými vedoucími příslušných jazykových oddělení.

Asociace jazykových škol ČR

Jazyková škola AKCENT International House Prague je zakládajícím členem Asociace jazykových škol ČR – ta od května 2010 změnila svůj název na ACERT – Asociace certifikovaných jazykových škol.

V roce 2015 byla asociace nahrazena AJŠ – Asociací jazykových škol. AJŠ je nezávislé profesní sdružení společností, které se v České republice zabývají  výukou cizích jazyků. Cílem asociace je rozvoj kvality služeb na trhu jazykového vzdělávání ke společnému prospěchu jazykových škol i jejich studentů.

Kodex kvality AJŠ

Profesionální přístup

 • Školy se chovají profesionálně a zodpovědně vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i spolupracovníkům
 • Všem těmto partnerům vycházejí v rámci svých možností vstříc a vždy dodržují psané i nepsané dohody
 • Školy pravidelně zjišťují spokojenost svých klientů
 • Organizace výuky je nastavena tak, aby klientům maximálně šetřila práci

Vzdělaní lektoři

 • Všichni lektoři absolvovali vysokou školu (alespoň stupeň Bc.)
 • Všichni lektoři zároveň prošli TEFL tréninkem/školením trenérů, interním či u externí autority (CELTA apod.)
 • Škola své lektory dlouhodobě vzdělává a poskytuje jim odpovídající zázemí pro další systematický rozvoj jejich kvalifikace
 • Škola chodí na náslechy (hospitace) hodin a dává lektorům zpětnou vazbu
 • Lektoři vyučující děti mají odpovídající pedagogické vzdělání

Vlastní metodika

 • Každá škola má jasně definovanou vlastní metodiku zaručující kvalitu lekcí
 • Každá škola tuto metodiku ochotně prezentuje svým stávajícím i potenciálním zákazníkům
 • Každý kurz má dle svého typu stanoven jasný plán výuky

Průhledné reference

 • Školy na svých webových stránkách veřejně prezentují reference svých zákazníků
 • Na vyžádání rádi poskytnou kontakty na konkrétní firemní zákazníky, kteří mohou podat relevantní reference

Výuka v souladu s Evropským referenčním rámcem (ERR) pro jazyky

 • Školy testují vstupní, průběžnou i výstupní úroveň dle ERR
 • Lektoři škol jsou seznámeni s touto škálou a komunikují o ní se svými studenty
 • Studenti mají cíle stanovené s ohledem na ERR


Ověřená firma

AKCENT International House Prague - idatabaze.czJazykové školy, kurzy - idatabaze.cz