Akreditace a licence

Licence University of Cambridge ESOL Examinations

AuthorisedCentre_RGB100

 • Na základě certifikátu Cambridge ESOL Examinations je škola otevřeným zkušebním centrem s právem zkoušet vlastní studenty i všechny externí zájemce. V pravidelných termínech vypsaných pro všechna zkušební centra pořádá cambridgeské jazykové zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC a YLE .
 • Jako jediná soukromá jazyková škola v ČR jsme akreditovaným centrem University of Cambridge ESOL Examinations na pořádaní metodických kurzů pro učitele angličtiny bez dosavadní pedagogické praxe na úrovni certifikátu The Cambridge CELTA – Certificate in English Language Teaching to Adults. Tento světově nejrozšířenější certifikát je uznáván zejména v nestátním jazykovém školství jako vstupní pedagogická kvalifikace pro učitele angličtiny.
 • Jako jediná instituce v ČR jsme akreditovaným centrem University of Cambridge ESOL Examinations na pořádaní metodických kurzů pro kvalifikované učitele angličtiny v praxi – certifikát The Cambridge ICELT – In-Service Certificate in English Language Teaching s mezinárodní platností.
 • Jako jediná instituce v ČR jsme rovněž akreditovaným centrem University of Cambridge ESOL Examinations na pořádaní prestižních metodických kurzů pro zkušené učitele angličtiny na úrovni diplomu s mezinárodní platností The Cambridge DELTA – Diploma in English Language Teaching to Adults. Tento kurz, mimo jiné, připravuje zkušené učitele na budoucí metodickou a řídící činnost v jazykovém vzdělávání.

 • Jako jediná instituce v ČR jsme držiteli licence na zkoušku metodických vědomostí pro učitele angličtiny The Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test). Zkouška je určena především pro učitele základních, středních a jazykových škol. Typický kandidát by měl mít za sebou alespoň krátkodobou praxi. Požadovaná minimální úroveň angličtiny je na úrovni certifikátu PET, tj. úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce extern-ico pro jazyky Rady Evropy.

 • AKCENT International House Prague se na základě certifikátu Cambridge Assessment English stal prvním Linguaskill agent v České republice.
  Linguaskill je firemní testování jednotlivců nebo skupin. K dispozici jsou dvě varianty, Linguaskill General a Linguaskill Business, které slouží k měření a podpoře komunikačních schopností v závislosti na tom, zda pozice vyžaduje každodenní komunikaci se zahraničními klienty nebo používání anglického jazyka ve firemním prostředí.

Zkušební centrum Goethe-Institutu

logo-institut

Jazyková škola AKCENT International House Prague je, jako jediná soukromá škola v Praze, držitelem osvědčení Zkušební centrum Goethe-Institutu s oprávněním pořádat mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny. Zkoušky jsou celosvětově uznávané a jsou často rozhodující při hledání povolání. Více informací o německých jazykových zkouškách pořádaných u AKCENT International House Prague naleznete na stránce Němčina.

Licence LanguageCert USAL esPro BULATS

Jazyková škola AKCENT International House Prague je akreditovaným zkouškovým centrem s právem pořádat zkoušku LanguageCert USAL esPro BULATS – mezinárodně uznávanou zkoušku ze španělštiny hodnotící jazykové dovednosti potřebné v pracovním prostředí.

Osvědčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Kromě zařazení kurzů pomaturitního studia do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme držiteli akreditací MŠMT ČR na tyto kurzy:

 • Metodický kurz pro učitele angličtiny pro děti – příprava k získaní mezinárodního certifikátu IH Certificate in Teaching for Young Learners

  120329 Akreditace IHCYL

 • Intenzivní metodický a jazykový kurz pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních a středních školách

  Zobrazit osvědčení

 • Metodický kurz pro vyučování češtiny pro cizince na základních školách

  Zobrazit osvědčení

 • Intenzivní metodický a jazykový kurz pro neaprobované učitele angličtiny

  Zobrazit osvědčení

 • Provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zobrazit osvědčení
 • Provádění vzdělávacích programů: TKT, přípravný kurz TKT, CELTA a vydávání osvědčení o jejich absolvování download-ico Akreditace TKT + CELTA [PDF, 490 kB].
 • Provádění vzdělávacích programů: Konference učitelů angličtiny, Jazykový a metodický kurz pro učitele odborných předmětů, Metodický kurz pro učitele francouzštiny, němčiny a španělštiny, Metodický kurz pro učitele češtiny jako cizího jazyka a vydávání osvědčení o jejich absolvování Zobrazit osvědčení.
 • Metodický kurz IHCPT (International House Course for Primary Teachers), e-learningová jazyková výuka Netlanguages a vydávání osvědčení o jejich absolvování Zobrazit osvědčení.

Licence International House World Organisation

V ČR jsme jedinými držiteli licence International House World Organisation na pořádání metodických kurzů a poskytování těchto certifikátů:

 • Certificate IHCYL – International House Certificate in Teaching Young Learners – metodický certifikát pro učitele angličtiny v kurzech pro děti.
 • IH BET1 – International House Business English Teaching certificate level 1 – metodický kurs pro učitele angličtiny v kurzech Business English.
 • IH 1-2-1 Methodology Course International House – metodický kurs pro učitele angličtiny v kurzech individuální výuky.

Výrazné zastoupení akreditací a licencí na poskytovaní metodických certifikátů vypovídá o vysoké úrovni našeho odborného know-how, o systematické metodické kultivaci našich služeb a o kvalitě našeho akademického vedení. Našich metodických programů pro vzdělávání učitelů využívají kromě soukromých jazykových škol i specializované kulturně-vzdělávací instituce a státní školy.