Roční intenzivní kurzy

Roční intenzivní studium je určeno posluchačům, kteří se mohou zcela soustředit na jeden jazyk a dosáhnout v něm maximálního pokroku.

Nabízené jazyky:

Angličtina

Studiem angličtiny jsou posluchači připravováni k mezinárodně uznávaným Cambridgeským certifikátům B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced.

  • 20 vyučovacích hodin obecné angličtiny týdně (pondělí – pátek), včetně přípravy na zkoušku
  • denně 9.00-12.15 hod., tj. 20 hodin týdně
  • maximální počet studentů ve skupině je 16

Výuka je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností – poslechu, mluvení, čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby.

S použitím komunikativní metody výuky učíme studenty reagovat na každodenní situace s důrazem na schopnost porozumět a samostatně komunikovat. Při výuce vycházíme z potřeb jednotlivých studentů. Kromě obecného jazyka je roční intenzivní studium zaměřeno také na kulturu, reálie, firemní komunikaci aj.

Školné obsahuje:

  • výuku 10 měsíců, 20 hodin týdně
  • 100% ceny jedné cambridgeské zkoušky (běžná cena zkoušky je až 4.900 Kč)
  • 50% ceny druhé cambridgeské zkoušky v témže roce

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Ke zkoušce se musí každý zájemce včas registrovat v termínech vypsaných Cambridge Assessmet English v zápisové kanceláři jazykové školy.

Úspěšnost studentů jazykové školy AKCENT IH Prague u zkoušek převyšuje průměr České republiky.


V kurzech vyučují kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé s mezinárodními kvalifikacemi.


Roční studium 2022/2023 – ceny
Počet splátek Splátkový kalendář Cena
jedna splátka platba před vstupem do kurzu 36.950,-
dvě splátky první splátka před vstupem do kurzu
druhá splátka do 30. 11. 2022
19.125,-
19.125,-

Roční studium 2023/2024 – ceny
Počet splátek Splátkový kalendář Cena
jedna splátka platba před vstupem do kurzu 36.950,-
dvě splátky první splátka před vstupem do kurzu
druhá splátka do 30. 11. 2023
19.125,-
19.125,-

Termíny pomaturitního studia jazyků 2022/2023
Začátek studia Konec studia Škola nevyučuje ve dnech
1.9.2022 30.6.2023 26.10., 27.10., 23.12.2022-2.1.2023, 3.2., 13.3.-19.3.,6.4.-10.4.2023