Pomaturitní studium, pomaturitní studium jazyků, pomaturitní studium angličtiny

Pomaturitní studium

program studia

  Roční pomaturitní studium

  • 20 vyučovacích hodin obecného jazyka týdně (pondělí – pátek), včetně přípravy na zkoušku
  • denně 9.00-12.15 hod., tj. 20 hodin týdně
  • maximální počet studentů ve skupině je 16.

  Pomaturitní studium jazyků je určeno posluchačům, kteří se mohou zcela soustředit na jeden jazyk a dosáhnout v něm maximálního pokroku. Studiem angličtiny jsou posluchači připravováni k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge English.

  Zkouška

  Cena za 1 zkoušku je zahrnuta v ceně ročního studia. Cena dále obsahuje 50% ceny druhé zkoušky v témže školním roce. (Běžná cena zkoušky je až 4.900 Kč).

  Výuka

  Výuka v programu je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností – poslechu, mluvení, čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby. S použitím komunikativní metody výuky učíme studenty reagovat na každodenní situace s důrazem na schopnost porozumět a samostatně komunikovat. Při výuce vycházíme z potřeb jednotlivých studentů. Kromě obecného jazyka je pomaturitní studium zaměřeno také na kulturu, reálie, firemní komunikaci aj.

  V programu vyučují kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé s mezinárodními kvalifikacemi.