Zkouška

Termíny zkoušek a cena

Termíny zkoušek probíhajících v Praze v Teacher Training Centre AKCENT IH Prague jsou následující:

  • 7.4.2018

    registrace: do 8.2.2018

Cena jednotlivého modulu je 1.200 Kč, cena celé zkoušky činí 3.500 Kč (vzhledem k akreditaci zkoušky MŠMT ČR může učitelům finančně vypomoci vedení škol).

Vzhledem k omezenému počtu míst pro každý termín zkoušky, doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve. Vaše místo je garantováno až po zaplacení poplatku za zkoušku. Registrace končí vždy 8 týdnů před datem zkoušky!

Obsah a struktura

ttk zkouska

Zkouška probíhá písemnou formou v angličtine. Skládá se ze tří samostatných modulů, ve kterých kandidáti odpovídají na 80 otázek formou „multiple-choice“ testu. Jednotlivý modul trvá 1 hodinu a 20 minut, což znamena 4 hodiny na celou zkoušku.

Další informace, slovníček pojmů a zkušební testy najdete nastránce Cambridge ESOL extern-ico.

 

Tři moduly:

  1. Terminologie z oblasti lingvistiky a teorie procesů osvojování jazyka a výuky
  2. Plánování hodin a efektivní využití výukových materiálů
  3. Praktické vyučovací techniky
 

a

b

c

 

Ke zkoušce se můžete přihlásit on-line (přihláška níže).

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat:

lucie

Lucie Vančová
telefon: +420 261 109 249
e-mail: lucie.vancova@akcent.cz