Šablony pro SŠ

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů. Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 4-10.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: Přihláška 2019

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Jazykové kurzy angličtina/němčina
  příprava na zkoušku a zkouška Cambridge English/Goethe Zertifikat
2. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace /úroveň Termín Čas cena v Kč
24 / A2-C1 25.02. - 28.02.2019 - pouze úroveň A2
04.03. - 07.03.2019
11.03. - 14.03.2019
09:00 - 16:30 9 580 -11 580
24/ A2-C1 - pouze úroveň A2
20.03. - 15.05.2019 (1.5. a 8.5. se nevyučuje)
St 14:30-17:45 9 580 -11 580
24/ A2-C1 8.7. - 11.7.2019 Po-Čt 9:00-14:45 9 580 -11 580
24/ A2-C1 19.8. - 22.8.2019 Po-Čt 9:00-14:45 9 580 -11 5803
němčina 80 / A2 1.7. - 12.7. Po-Pá 9:00-16:30 17 766
80 / A2-C1 29.7. - 9.8.
+ 13.-14.9., 20.-21.9.
Po-Pá 9:00-16:30
+ Pá 14:00-18:00, So 9:00-13:00
18 066 – 20 166
80 / A2-C1 12.8. - 23.8.
+ 13.-14.9., 20.-21.9.
Po-Pá 9:00-16:30
+ Pá 14:00-18:00, So 9:00-13:00
18 066 – 20 166

Metodické kurzy angličtina
1. a 2. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
16 / Výuka gramatiky, slovní zásoby a výsovnosti při výuce AJ na SŠ 18.-19.03.2019 9:00-16:30 5 036
16 / Výuka řečových dovedností při výuce AJ na SŠ 01.-02.04.2019 9:00-16:30 5 036