Šablony pro SŠ – 2017

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů. Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 4-10.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: Přihláška 2019

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Jazykové kurzy angličtina - příprava na zkoušku a zkouška Cambridge English
2. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace /úroveň Termín Čas cena v Kč
24 / A2-C1 09.01. - 13.02.2019 St 14:30-17:45 9 580 -11 580
24 / A2-C1 04.02. - 07.02.2019
11.02. - 14.02.2019
18.02. - 21.02.2019
25.02. - 28.02.2019
04.03. - 07.03.2019
11.03. - 14.03.2019
09:00 - 16:30 9 580 -11 580
24/ A2-C1 20.03. - 15.05.2019 (1.5. a 8.5. se nevyučuje)
St 14:30-17:45 9 580 -11 580
80 / A2-C1 05.02. - 18.06.2019
Út 14:30-17:45 18 066 – 20 166
80 / A2-C18.+.9.2., 1.+.2.3., 29.+30.3., 12.+13.4., 17.+18.5., 31.5.+1.6., 8.6. Pá 14:00-17:15, So 9:00-16:3018 066 – 20 166Metodické kurzy angličtina
1. a 2. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
16 / Výuka gramatiky, slovní zásoby a výsovnosti při výuce AJ na SŠ 26.-27.11.2018 9:00-16:30 5 036
16 / Výuka řečových dovedností při výuce AJ na SŠ 21.-22.01.2019 9:00-16:30 5 036
24 / Výuka gramatiky, slovní zásoby, výsovnosti a řečových dovedností při výuce AJ na SŠ11.-14.02.20199:00-14:457 080
16 / Výuka gramatiky, slovní zásoby a výsovnosti při výuce AJ na SŠ18.-19.03.20199:00-16:305 036
16 / Výuka řečových dovedností při výuce AJ na SŠ01.-02.04.20199:00-16:305 036