Šablony pro MŠ a ZŠ – 2018/2019

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.

Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky. Přihláška 2019

Počet účastníků kurzu 4-12.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz 

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Jazykové kurzy angličtina - příprava na zkoušku a zkouška Cambridge English
2. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace /úroveň Termín Čas cena v Kč
32 / A2-C1 04.02. - 08.02.2019
11.02. - 15.02.2019
18.02. - 22.02.2019
25.02. - 01.03.2019
04.03. - 08.03.2019
11.03. - 15.03.2019
09:00 - 16:30 10 873 - 12 873
32/ A2-C1 20.03. - 22.05.2019 (1.5. a 8.5. se nevyučuje)
St 14:30-17:45 10 873 - 12 873
60 / A2-C1 05.02. - 14.05.2019
Út 14:30-17:45 14 700 – 16 700
60 / A2-C1 8.+.9.2., 1.+.2.3., 29.+30.3., 12.+13.4., 17.+18.5.
Pá 14:00-17:15, So 9:00-16:30 14 700 – 16 700
80 / A2-C1 05.02. - 18.06.2019Út 14:30-17:45 18 066 – 20 166
80 / A2-C18.+.9.2., 1.+.2.3., 29.+30.3., 12.+13.4., 17.+18.5., 31.5.+1.6., 8.6.
Pá 14:00-17:15, So 9:00-16:3018 066 – 20 166Metodické kurzy angličtina
1. a 2. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
16 / Výuka řečových dovedností při výuce AJ na 1.stupni 03.-04.12.20189:00-16:30 5 036
16 / Výuka řečových dovedností při výuce AJ na 2.stupni 10.-11.12.20189:00-16:30 5 036
32/ Výuka gram.,sl.zás.,výslovn.,řeč.dovedností při výuce AJ na ZŠ18.-22.02.20199:00-16:308 373
16/ Výuka řečových dovedností při výuce AJ na 1.stupni14.-15.03.20199:00-16:305 036
16/ Výuka gram.,slovní zásoby a výslovnosti při výuce AJ na 2. stupni ZŠ25.-26.03.20199:00-16:305 036
16/ Výuka řešových dovedností při výuce AJ na 2. stupni ZŠ08.-09.04.20199:00-16:305 036