Obsah kurzu

Rozsah kurzu

  • 10 základních modulů / lekcí (jeden modul = 4 učební hodiny) s výjimkou prvního modulu (Žáci) a posledního modulu (Drama), které jsou kratší a dávají prostor pro seznámení se s obsahem kurzu a ukončení kurzu.

Učební plán

s výjimkou prvního a posledního modulu (Žáci a Drama) mohou být lekce prezentovány v libovolném pořadí.

Učební plán

Téma modulu
1 Úvod
Žáci
2 Řízení výukového procesu
3 Plánování a materiály
4 Prezentace nového jazyka
5 Čtení a psaní
6 Poslech a mluvení
7 Využití mezipředmětových vztahů
8 Použití příběhů a písniček
9 Použití technologie
10 Drama
Závěr kurzu

Příklad obsahu kurzu – modul DRAMA

Obsahem tohoto modulu je seznámení se s využitím dramatických technik ve výuce a to nejen ve formě her a představení, ale i během výuky. Úvodní část je zaměřena na aktivity využívající dramatických technik, ve druhé části se účastníci seznámí s postupem přípravy školního představení.

Obsah kurzu – modul Drama

1. část Diskuse a praktické ukázky toho, do jaké míry a v jakých každodenních situacích se drama vyskytuje.
2. část Zhodnocení výhod používání dramatických technik ve výuce na základě diskuse a práce s textem.
3. část Stručný úvod jak začít s používáním drama ve třídě.
4. část Ukázky aktivit které pomohou učiteli i žákům začít. Tyto aktivity jsou zaměřeny na rozvoj jazykových dovedností za použití mimiky a gest ( Pošli předmět, Co je v krabici, Sochy).
5. část Rozvoj jazykových dovedností na úrovni dialogu za použití technik, se kterými se posluchači seznámili v předchozích částech modulu.
6. část Po seznámení se způsoby práce s dialogem a postavami následuje přehled základních kroků při přípravě představení.
7. část Nácvik představení („Marty the Martin“ z Drama with Children, Phillips, OUP (str.133 – 134).
8. část Závěr – shrnutí: diskuse jednotlivých aktivit se kterými se posluchači během modulu seznámili.

Použité studijní materiály

  • English for Primary Teachers, Slattery, 2001, OUP
  • Doplňující materiály připravené pro každou lekci
  • Příručka ke kurzu obsahující shrnutí každé lekce

  • Další zdroje doplňujících materiálů, které mohou být v průběhu kurzu použity pro jednotlivé moduly:
Použité studijní materiály

Modul Použité studijní materiály
Žáci Happy Street 2 (SB), Maidment and Roberts, 2001 (OUP)
Project 2 SB (3rd Edition), Hutchinson, 2008 (OUP)
Management výukového procesu Primary Activity Box, Nixon and Tomlinson, 2001 (CUP)
Prezentace nového jazyka Writing with Children, Reilly and Reilly, 2005 (OUP)
Happy Street (SB), Maidment and Roberts, 2001 (OUP)
Creating Stories with Children, Wright, 1997, OUP)
Plánování a materiály Children Learning English, Moon, 2000 (MACMILLAN)
Chit Chat 1(SB), Shipton, 2002 (OUP)
English Zone 1 (SB), Nolasco, 2007 (OUP)
Developing Resources for Primary, Cant and Superfine, 1997 (RICHMOND)
Poslech a mluvení Drama with Children, Phillips, 1999 (OUP)
English Zone 1 (CD), Nolasco, 2007 (OUP)
Chit Chat 2 (SB/CD), Shipton, 2002 (OUP) – pouze doporučené
Project 2 3rd Edition, Hutchinson, 2008 (OUP) – pouze doporučené
Happy House 2 (AB), Maidment and Roberts, 2003 (OUP) – pouze doporučené
Použití příběhů a písniček Storytelling with Children, Wright, 1995 (OUP)
The Very Hungry Caterpillar, Eric Carle (optional)
Použití technologie Project 1 DVD and TB, 3rd Edition, Hutchinson, 2008 (OUP)
Winnie the Witch DVD, (OUP)
The Internet and Young Learners, Lewis, 2004 (OUP)
Cookie and Friends CD-Rom (OUP) – nepovinné
Kid-s Word Bank CD-Rom (OUP) – nepovinné
Chatterbox Teacher-s Resource Pack (OUP) – nepovinné
English 4 Kids CD-Roms – nepovinné
Využití mezipředmětových vztahů Project 2 (3rd Edition), Hutchinson, 2008 (OUP)
Drama Drama with Children, Phillips, 1999 (OUP)