Zkoušky z obchodní angličtiny

Cambridge English: Business Certificates                                                                      

Cambridge English: Business Certificates  jsou tři odborné zkoušky, které ověřují znalost angličtiny v obchodním prostředí. Potřebujete-li angličtinu v práci nebo se hodláte připravovat na kariéru v obchodní sféře, jsou tyto zkoušky určeny Vám. Zkoušky BEC jsou těsně propojeny s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) –CEFR Level B1
Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) – CEFR Level B2
Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) – CEFR Level C1

Otestujte svou znalost angličtiny v obchodním prostředí zde extern-ico.