PET/PET for Schools

prelimanary

Přihlásit na zkoušku

preliminary

Cambridge English: Preliminary (dříve PET) je určena kandidátům, kteří mají za sebou zhruba 3 roky výuky. Zkouška je vhodná jako motivační nástroj pro dospívající nebo jako jazyková kvalifikace např. pro recepční nebo nižší administrativní personál.

Cambridge English: Preliminary je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů (např. DHL, Bosch, GlaxoSmihtKline) a různými vzdělávacími institucemi na celém světě.

Cambridge English: Preliminary for Schools je přizpůsobena zkušenostem žáků základních škol. Test je zaměřen na úroveň CEFR B1. Při přípravě na tento test studenti získávají jazykové znalosti a sebevědomí potřebné ke zvládání každodenní psané a mluvené angličtiny na úrovni intermediate.

Studenti obdrží stejný certifikát jako dospělí, kteří složí obecnou verzi zkoušky Preliminary.

Obsah zkoušky Cambridge English: Preliminary / Preliminary for Schools (dříve PET)

  1. Čtení a psaní – 1 hodina a 30 minut
  2. Poslech – přibližně 35 minut
  3. Mluvení – přibližně 10-12 minut ve dvojici uchazečů

Hodnocení a výsledky:

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET) odpovídá 70 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení zkoušky není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky.

Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů „Pass with Disctinction „, „Pass with Merit“ nebo „Pass“. Ti kandidáti, kterým se nepodaří dosáhnout požadovaného výsledku u zkoušky, ze které jsou testováni, ale prokážou dostatečné znalosti na nižší úrovni, obdrží certifikát, jež v rámci Evropského referenčního rámce prokazuje znalosti o jednu úroveň níže než je daná zkouška (tj. A2).

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Celosvětová databáze organizací uznávajících tyto zkoušky zde

Může Vás také zajímat:

(informace v angličtině)

Why take the exam?

PET – Brief Guide [PDF, 345 kB]

Exam format Cambridge English: Preliminary

How to prepare

Results