Udržitelnost 2015-2016

Metodická podpora pro učitele angličtiny

investice do rozvoje

 

V rámci udržitelnosti projektu nabízíme 3 typy metodických a jazykových kurzů, které jsou všechny akreditovány MŠMT v rámci DVPP a je tedy na jejich úhradu možné využít finanční prostředky určené na DVPP.

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol Královéhradeckého kraje.

Metodické kurzy TKT a e-learningový metodický kurz jsou určeny kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům anglického jazyka a také těm, kteří se na výuku angličtiny připravují a jejich škola s nimi pro výuku angličtiny jako cizího jazyka počítá.

E-learning angličtiny je určen všem pedagogickým pracovníkům.

Pokud si nejste jisti, zda jste cílovou skupinou projektu, kontaktujte managera projektu paní Hedu Elstnerovou e-mailem: heda.elstnerova@akcent.cz nebo se informujte na tel. čísle +420 261 109 231.

Udržitelnost v období 1.4.2015 – 31.3.2016

 1. Přípravný metodický kurz TKT a zkouška TKT
 2. E-learning jazykový kurz
 3. E-learning metodický kurz
 4. Harmonogram kurzů
 5. Chcete se přihlásit?

1. Přípravný metodický kurz TKT (Teaching Knowledge Test)

 • přípravný metodický kurz určený výhradně pro učitele angličtiny jako cizího jazyka
 • vhodným kandidátem je učitel s praxí a dobrou úrovní angličtiny, bez formální pedagogické kvalifikace (případně učitel angličtiny původně kvalifikovaný pro výuku jiného jazyka)
 • minimální vstupní úroveň angličtiny posluchačů je A2/B1

Přečtěte si download-ico reakce účastníků kurzu [PDF, 51 kB].

Obsah kurzu

30 vyučovacích hodin

Počet posluchačů v kurzu

6 – 12

Forma studia

intenzivní (týden)

Termíny konání kurzu:

 • 16. – 21.3.2015
 • 12. – 16.10.2015

Místo konání kurzu:

Praha 4, Bítovská 5

Cena kurzu:

 • 5 000 Kč

Ukončení kurzu:

Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače s 80% docházkou

Posluchači mohou složit zkoušku TKT

Zkouška TKT

Zkouška TKT je mezinárodní zkouška určená výhradně pro učitele angličtiny jako cizího jazyka. V českém kontextu se hodí především pro učitele základních, středních a jazykových škol. Složením zkoušky učitel získá certifikát s mezinárodní platností vydaný institucí Cambridge ESOL (která rovněž organizuje jazykové zkoušky FCE, CAE, atd.).
Vzhledem k tomu, že zkouška probíhá pouze písemnou formou, testuje znalosti potřebné k výuce angličtiny, nikoli dovednosti. Zkouška není jazykového charakteru, její součástí není poslech, plynulé vyjadřování ani psaní delších textů. Učitel by měl mít za sebou alespoň krátkodobou praxi (ale není to podmínkou).

Termíny zkoušek

Termíny zkoušek probíhajících v Praze v Teacher Training Centre AKCENT IH Prague jsou následující:

 • 23.05.2015
 • 24.10.2015

Zkouška je akreditovaná MŠMT ČR

Vzhledem k omezenému počtu míst pro každý termín zkoušky, doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve. Registrace končí vždy 7 týdnů před datem zkoušky!

Cena zkoušky:

 • 3 500 Kč

Obsah a struktura

Zkouška probíhá písemnou formou v angličtině.

Skládá se ze tří samostatných modulů, ve kterých kandidáti odpovídají na 80 otázek formou „multiple-choice“ testu. Jednotlivý modul trvá 1 hodinu a 20 minut, což znamená 4 hodiny na celou zkoušku.

Tři moduly zkoušky:

 • Terminologie z oblasti lingvistiky a teorie procesů osvojování jazyka a výuky

 • Plánování hodin a efektivní využití výukových materiálů

 • Praktické vyučovací techniky

Další informace, slovníček pojmů a zkušební testy najdete na stránce Cambridge ESOL .

2. Jazyková výuka – e-learning

 • on-line jazykový kurz Net Languages, který kombinuje samostatnou výuku s konzultacemi s on-line učitelem

 • kurz zahrnuje všechny hlavní součásti typické pro jazykový kurz (čtení, poslech, psaní, mluvení), nejdůležitější úseky gramatiky a slovní zásoby a zároveň pokrývá komunikativní funkce jazyka

 • možnost interakce s učebním materiálem, učitelem i ostatními studenty

 • není určena vstupní úroveň angličtiny

 • kurz je určený všem pedagogickým pracovníkům

 • Net Languages – základní info {PDF, 424 kB}

Obsah kurzu

licence na 6 měsíců
5 lekcí obsahuje vždy 3 konzultace s on-line učitelem

Termíny konání kurzu

Do kurzu je možné se přihlásit kdykoli

Ukončení kurzu:

Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače.

Cena kurzu:

 • 115 Euro (cca 3 000 Kč)

Studenti o kurzu:

E-learningový kurz NetLanguages

Kurzu jsem se zúčastnila v období říjen 2009 – září 2010. Jsem velmi ráda, že jsem tuto možnost měla – účast v projektu byla hrazena některým středočeským učitelům z fondů EU. Z počátku jsem se obávala, jestli dokážu sladit své pracovní a rodinné povinnosti s e-learningovým studiem, ale právě proto, že si čas i délku studia může podle svých aktuálních možností naplánovat student sám, ukázala se tato forma studia pro mě ideální. Velmi mi vyhovoval i způsob vysvětlení jednotlivých jevů, líbily se mi vtipná poslechová cvičení a nesmírně oceňuji pestrá a zajímavě udělaná cvičení na gramatiku i slovní zásobu. Setkala jsem se od té doby s různými e-learningové kurzy nebo portály, ale takto zajímavě a vysoce profesionálně provedená cvičení jsem už nepotkala.

Ocenila jsem i pravidelný řízený rozhovor s tutorem každý týden. Nejméně zábavné bylo pro mě psaní různých esejí, během kterých jsem měla používat probrané gramatické i lexikální jevy, zpětně ale psaní esejí hodnotím jako velmi přínosné a užitečné – i se zpětnou vazbou od tutora zaměřenou na případné chyby.

Jsem velmi ráda, že jsem kurz mohla absolvovat, jsem přesvědčena, že jsem za rok studia udělala velký pokrok. Kruz hodnotím jako velmi efektivní a vřele ho doporučuji.

Veronika

3. Metodický kurz – e-learning

 • průlomová náplň i forma kurzu

 • umožňuje s minimálními časovými náklady absolvovat vysoce kvalitní metodickou výuku on-line podporovanou vlastním tutorem, který opravuje zadané úkoly a práce a poskytuje konzultace on-line

 • možnost interakce s učitelem, učebními materiály a ostatními studenty

 • závěrečný písemný úkol – studenti vytvoří souvislejší text s využitím jazykového materiálu probraného v příslušné lekci

Obsah kurzu

licence na 6 měsíců
každá lekce obsahuje vždy 3 konzultace s on-line učitelem

Termíny konání kurzu

Do kurzu je možné se přihlásit kdykoli

Ukončení kurzu:

Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače.

Cena kurzu:

 • 62,5 Euro (cca 1 600 Kč)

4. Harmonogram kurzů

Bude průběžně upřesňován

5. Rozhodli jste se přihlásit do některého z metodických kurzů?

Máte-li zájem se přihlásit do některého z kurzů nebo potřebujete-li další informace, neváhejte nás kontaktovat:

Heda Elstnerová,manager projektu
tel.: +420 261 109 231
e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

Navigace projektu ZVYŠHRAD:

Projekty ESF | ZVYŠHRAD | Obecné informace o projektu