ZVYŠHRAD

Metodická podpora pro učitele angličtiny

investice do rozvoje

Obecné informace o projektu

Začátek projektu:

1. 10. 2010

Konec projektu:

31. 3. 2012

Udržitelnost:

1.4.2012 – 31.3.2013

1.4.2013 – 31.3.2014

1.4.2014 – 31.3.2015

1.4.2015 – 31.3.2016

1.4.2016 – 31.3.2017

Realizací aktivit projektu chceme podpořit záměry Národního plánu výuky cizích jazyků a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje.

Rádi bychom přispěli přispět ke zlepšení současného neuspokojivého stavu v oblasti kvalifikovanosti a jazykové / metodické vybavenosti pedagogů základních a středních škol. Stěžejními klíčovými aktivitami projektu jsou metodické a jazykové kurzy určené kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům angličtiny, vedoucí k mezinárodně uznávanému certifikátu nebo mezinárodně uznávané zkoušce.

V rámci projektu zrealizujeme:

  • 3 metodické kurzy TKT (Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test) pro učitele s jaz. úrovní alespoň B1 určené kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům angličtiny nebo učitelům, se kterými jejich škola pro výuku angličtiny počítá.
  • 2 metodické kurzy TKT v novém, čtyřmodulovém formátu čtvrtý modul TKT je zaměřen na „mezipředmětovou výuku“ metodou CLIL
  • Jayzkový kurz Netlanguages (připravený IH Barcelona a Aston University) pro 80 studentů ve všech úrovních
    – e-learningový výukový program je připraven pro pedagogické pracovníky všech předmětů
  • Metodický kurz Netlanguages v závislosti na jazykové úrovni účastníků a typu školy, kde vyučují.

Cíle projektu:

Projekt si klade za obecný cíl zvýšení prestiže učitelského povolání a upevnění sebevědomí pedagogických pracovníků a zvýšení jejich odborných znalostí a dovedností.

Konkrétními dosažitelnými cíli projektu jsou:

  • zvýšení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a zvýšení jejich zaměstnatelnosti, konkurenceschopnosti a mobility na trhu práce rozšířením jejich odborných dovedností

  • zvýšení sebevědomí při výuce angličtiny pedagogických pracovníků, kteří vyučují angličtinu bez odborné

  • kvalifikace pro výuku cizího jazyka

  • akreditace čtyřmodulového formátu kurzu TKT-CLIL

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Navigace projektu ZVYŠHRAD:

Projekty ESF | ZVYŠHRAD | Obecné informace o projektu