Udržitelnost 2015-2016

Odborné a jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků COPRISTA

investice do rozvoje

Projekt je ve fázi udržitelnosti

Pro období 1.2.2015 – 31.1.2016
je součástí projektu 6 různých typů metodických a jazykových kurzů.

Cílová skupina projektu

 • pedagogičtí pracovníci základních a středních škol Středočeského kraje
 • metodické kurzy jsou určeny kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům anglického jazyka a také těm, kteří se na výuku angličtiny připravují a jejich škola s nimi pro výuku angličtiny jako cizího jazyka počítá
 • jazykové kurzy angličtiny a němčiny s tématickými bloky a e-learning angličtiny jsou určené všem pedagogickým pracovníkům

Pokud si nejste jisti, zda jste cílovou skupinou projektu, kontaktujte managera projektu paní Hedu Elstnerovou e-mailem: heda.elstnerova@akcent.cz nebo se informujte na tel. čísle +420 261 109 231.

POZOR! V případě účasti více osob než je kalkulováno u jednotlivých kurzů se cena kurzu adekvátně snižuje.

 1. metodické kurzy IHCPT
 2. metodické kurzy TKT
 3. metodické kurzy IHCYL
 4. intenzivní kurzy angličtiny
 5. ntenzivní kurzy němčiny
 6. e-learning
 7. chcete se přihlásit?

1. metodické kurzy IHCPT
(Internatinal House Course for Primary Teachers)

akreditace MŠMT pod č.j. 40 369/2012-201-637

 • základní metodický kurz určený pro učitele základních škol s nižší jazykovou úrovní
 • věková skupina žáků 3-16 let
 • možnost kombinace angličtiny s češtinou v rámci kurzu
 • není určena vstupní úroveň angličtiny

Obsah kurzu

45 vyučovacích hodin obsahuje přednášky, hospitované hodiny, observace dalších učitelů, písemné práce, vstupní pohovor, pohovor v polovině kurzu a závěrečný pohovor

Počet posluchačů v kurzu

2-8

Forma studia

 • intenzivní – 14 dní
 • part-time – 3 měsíce

forma kurzu bude přizpůsobena zájmu cílové skupiny

Termíny a místo konání kurzu

 • 11. – 22.5.2015
 • AKCENT IH Prague
  Bítovská 3
  140 00 Praha 4

Cena

 • 10.700 Kč při účasti 2 osob

2. metodické kurzy TKT (Teaching Knowledge Test)

akreditace MŠMT pod č.j. 38 858/2011-25-785

 • přípravný metodický kurz určený výhradně pro učitele angličtiny jako cizího jazyka
 • vhodným kandidátem je učitel s praxí a dobrou úrovní angličtiny, bez formální pedagogické kvalifikace (případně učitel angličtiny původně kvalifikovaný pro výuku jiného jazyka)
 • minimální vstupní úroveň angličtiny posluchačů je A2/B1

Obsah kurzu

 • 30 vyučovacích hodin

Počet posluchačů v kurzu

4-12

Forma studia

 • intenzivní (týden)
 • part-time víkendová

forma kurzu bude přizpůsobena zájmu cílové skupiny

Termíny a místo konání kurzu

 • 18.05.-22.05.2015
 • 19.10.-23.10.2015
 • AKCENT IH Prague
  Bítovská 3
  140 00 Praha 4

Cena

 • 3 300 Kč při účasti 4 osob

3. metodické kurzy IHCYL(Internatinal House Certificate in Teaching Young Learners)

akreditace MŠMT pod č.j. 11 770/2010-25-327

 • metodický kurz určený pro učitele s vysokou jazykovou úrovní
 • věková skupina žáků 3-16 let
 • minimální vstupní úroveň angličtiny posluchačů je B2/C1 – Upper Intermediate/Advanced

Obsah kurzu

50 vyučovacích hodin obsahuje přednášky, hospitované hodiny, observace dalších učitelů, písemné práce, vstupní pohovor, pohovor v polovině kurzu a závěrečný pohovor.

Počet posluchačů v kurzu

2-6

Forma studia

 • intenzivní (14 dní)
 • part-time (3 měsíce)

forma kurzu bude přizpůsobena zájmu cílové skupiny

Termíny a místo konání kurzu

 • 5. 10.2015 – 18.1.2016
 • AKCENT IH Prague
  Bítovská 3
  140 00 Praha 4

Cena

 • 11 280 Kč při účasti 2 osob

4. intenzivní jazykové kurzy angličtiny s tématickými bloky

akreditace MŠMT pod č.j. 2898/2009-25-2

 • intenzivní jazykový kurz s cílem zvýšení řečových dovedností a seznámení se základními pravidly metody CLIL / Content and Language Integrated Learning (IJOV / Integrovaná jazyková a odborná výuka)
 • kurz je určený všem pedagogickým pracovníkům
 • není určena vstupní úroveň angličtiny

Obsah kurzu

80 vyučovacích hodin obsahuje výuku obecné angličtiny a 5 tématických bloků CLIL / IJOV (prezentace v mezinárodním prostředí, práce s odbornou literaturou, využití IT v hodinách, zahraniční návštěva ve škole, blok na přání posluchačů)

Počet posluchačů v kurzu

3-12

Forma studia

 • letní 14 denní intenzivní kurzy
 • denně 8 hodin výuky s tematickými dvouhodinovými bloky zařazenými do výuky

Termíny a místo konání kurzu

 • 13. – 24.7.2015
 • AKCENT IH Prague
  Bítovská 3
  140 00 Praha 4

Cena

 • 9 516 Kč při účasti 3 osob

5. intenzivní jazykové kurzy němčiny s tématickými bloky

akreditace MŠMT pod č.j. 2898/2009-25-2

 • intenzivní jazykový kurz s cílem zvýšení řečových dovedností
 • kurz je určený všem pedagogickým pracovníkům

Obsah kurzu

60 vyučovacích hodin

Počet posluchačů v kurzu

3-10

Forma studia

 • letní 14 denní intenzivní kurzy
 • denně 6 hodin výuky s 5 tematickými dvouhodinovými workshopy zařazenými do výuky

Termíny a místo konání kurzu

 • 10. – 21.8.2015
 • AKCENT IH Prague
  Bítovská 3
  140 00 Praha 4

Cena

 • 7 852 Kč při účasti 3 osob

6. jazyková výuka – e-learning

akreditace MŠMT pod č.j. 40 369/2012-201-637

 • on-line jazykový kurz Net Languages, který kombinuje samostatnou výuku s konzultacemi s on-line učitelem
 • kurz zahrnuje všechny hlavní součásti typické pro jazykový kurz (čtení, poslech, psaní, mluvení), nejdůležitější úseky gramatiky a slovní zásoby a zároveň pokrývá komunikativní funkce jazyka
 • možnost interakce s učebním materiálem, učitelem i ostatními studenty
 • není určena vstupní úroveň angličtiny
 • kurz je určený všem pedagogickým pracovníkům

download-ico Net Languages – základní info [PDF, 424 kB]

Obsah kurzu

 • licence na 1 rok
 • 20 lekcí obsahuje vždy 3 konzultace s on-line učitelem

Termíny konání kurzu

Do kurzu je možné vstoupit kdykoli během roku po vyplnění přihlášky

Cena:

 • 15 000 Kč na osobu – POZOR! zde se cena s dalšími účastníky nesnižuje

7. Rozhodli jste se přihlásit do některého z metodických kurzů?

 • Vytiskněte si přihlášku přihláška udržitelnost 4
 • Zašlete vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku na adresu:
  AKCENT International House Prague, družstvo
  Heda Elstnerová
  Bítovská 3
  140 00 Praha 4
  e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz
 • Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vás budeme kontaktovat na uvedenou e-mailovou adresu.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat:

Heda Elstnerová
tel.: +420 261 109 231
e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

Navigace projektu COPRISTA:

Projekty ESF | COPRISTA | Obecné informace o projektu  Fotogalerie