COPRISTA

Odborné a jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků COPRISTA

investice do rozvoje

 

Začátek projektu:

1. 2. 2009

Konec projektu:

31. 1. 2012

Udržitelnost projektu

1.2.2012 -31.1.2017

 

Realizací aktivit projektu chceme přispět ke zlepšení současného neuspokojivého stavu v oblasti kvalifikovanosti a jazykové / metodické vybavenosti pedagogů základních a středních škol.

Stěžejními klíčovými aktivitami projektu jsou různé typy metodických kurzů určené kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům angličtiny nebo učitelům, se kterými jejich škola pro výuku angličtiny počítá.

V rámci projektu zrealizujeme

 • 5 základních metodických kurzů IHCPT pro učitele s nižší jazykovou úrovní
 • 4 metodické kurzy TKT pro učitele s jazykovou úrovní A2/B1
 • 3 metodické kurzy IHCYL pro učitele s vysokou jazykovou úrovní B2/C1
 • intenzivní jazykové kurzy angličtiny a němčiny s tématickými bloky
 • e-learningový výukový program je připraven pro pedagogické pracovníky všech předmětů

abychom podpořili zájem SK na zvýšení kvalifikace pedagogů v SK a podpořili záměry Národního plánu výuky cizích jazyků. Tématické bloky budou obsahovat také základy metody CLIL / IJOV – angličtina napříč předměty.

Cíle projektu:

Projekt si klade za obecný cíl zvýšení prestiže učitelského povolání a upevnění sebevědomí pedagogických pracovníků a zvýšení jejich odborných znalostí a dovedností.

Konkrétními dosažitelnými cíli projektu jsou:

 1. rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků a zvýšení jejich zaměstnatelnosti, konkurenceschopnosti a mobility na trhu práce zvýšením jejich odborných dovedností
 2. rozšíření kvalifikace a zvýšení sebevědomí při výuce angličtiny pedagogických pracovníků, kteří vyučují angličtinu nebo s nimi škola pro výuku angličtiny počítá
 3. zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků
 4. akreditace intenzivního jazykového kurzu němčiny
 5. akreditace intenzivního jazykového kurzu angličtiny
 6. akreditace e-learningového kurzu angličtiny

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Navigace projektu COPRISTA:

Projekty ESF | COPRISTA | Obecné informace o projektu | Fotogalerie