Zkouška

Termíny zkoušek a cena

Paper based exams 2022
Exam date
Written test
Exam date Speaking
test
Entry
/Payment
closing date*
*Late registra-
tion
Fee
TKT (Teaching Knowledge Test) Module 1 Mo 06.06.2022 x Wed 27.4.2022 1 700 CZK
TKT (Teaching Knowledge Test) Module 2 Mo 06.06.2022 x Wed 27.4.2022 1 700 CZK
TKT (Teaching Knowledge Test) Module 2 Mo 06.06.2022 x Wed 27.4.2022 1 700 CZK
TKT (Teaching Knowledge Test) Module 1, 2, 3 Mo 06.06.2022 x Wed 27.4.2022 1 700 CZK

Zkouška TKT je akreditovaná MŠMT, pro financování lze využít prostředky na DVPP.

Vzhledem k omezenému počtu míst pro každý termín zkoušky, doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve. Vaše místo je garantováno až po zaplacení poplatku za zkoušku. Registrace končí vždy 8 týdnů před datem zkoušky!

Obsah a struktura

ttk zkouska

Zkouška probíhá písemnou formou v angličtine. Skládá se ze tří samostatných modulů, ve kterých kandidáti odpovídají na 80 otázek formou „multiple-choice“ testu. Jednotlivý modul trvá 1 hodinu a 20 minut, což znamena 4 hodiny na celou zkoušku.

Další informace, slovníček pojmů a zkušební testy najdete nastránce Cambridge ESOL extern-ico.

 

Tři moduly:

  1. Terminologie z oblasti lingvistiky a teorie procesů osvojování jazyka a výuky
  2. Plánování hodin a efektivní využití výukových materiálů
  3. Praktické vyučovací techniky
 

a

b

c

 

Ke zkoušce se můžete přihlásit on-line (přihláška níže).

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat: