Zkouška

Termíny zkoušek a cena

Paper based exams Spring-Summer 2019
Teaching Qualification Exams
  Exam date
Written test
Exam date Speaking
test
Entry
/Payment
closing date*
*Late registra-
tion
Results isued by Price Kč
TKT (Teaching Knowledge Test) Module 1 po 10.06.2019 x st 1.05.2019 x pá 12.07.2019 1 700
TKT (Teaching Knowledge Test) Module 2 po 10.06.2019 x st 1.05.2019 x pá 12.07.2019 1 700
TKT (Teaching Knowledge Test) Module 3 po 10.06.2019 x st 1.05.2019 x pá 12.07.2019 1 700
TKT (Teaching Knowledge Test) Module 1, 2, 3 po 10.06.2019 x st 1.05.2019 x pá 12.07.2019 4 500


Zkouška TKT je akreditovaná MŠMT, pro financování lze využít prostředky na DVPP.

Vzhledem k omezenému počtu míst pro každý termín zkoušky, doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve. Vaše místo je garantováno až po zaplacení poplatku za zkoušku. Registrace končí vždy 8 týdnů před datem zkoušky!

Obsah a struktura

ttk zkouska

Zkouška probíhá písemnou formou v angličtine. Skládá se ze tří samostatných modulů, ve kterých kandidáti odpovídají na 80 otázek formou „multiple-choice“ testu. Jednotlivý modul trvá 1 hodinu a 20 minut, což znamena 4 hodiny na celou zkoušku.

Další informace, slovníček pojmů a zkušební testy najdete nastránce Cambridge ESOL extern-ico.

 

Tři moduly:

  1. Terminologie z oblasti lingvistiky a teorie procesů osvojování jazyka a výuky
  2. Plánování hodin a efektivní využití výukových materiálů
  3. Praktické vyučovací techniky
 

a

b

c

 

Ke zkoušce se můžete přihlásit on-line (přihláška níže).

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat:

Lucie Andonovska Vančová
Teacher Training Centre Coordinator
+420 261 109 249, +420 725 871 294