Ukončené projekty

Metodická podpora pro učitele angličtiny ZVYŠHRAD

AKCENT International House Prague získal finanční podporu na realizaci kurzů z projektu „Metodická podpora pro učitele angličtiny ZVYŠHRAD“ v rámci Operačního programu Vzdělávávní pro konkurenceschopnost.

Projekt nabídl celkem 110 pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a SOŠ v Královéhradeckém kraji možnost zůčastnit se metodických kurzů zaměřených na výuku angličtiny a také e-learningových jazykových a metodických kurzů angličtiny.


Kurz odborného a jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků COPRISTA

AKCENT International House Prague získal finanční podporu na realizaci projektu „Kurz odborného a jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V projektu jsme nabídli 210 pedagogickým pracovníkům možnost účastnit se metodických kurzů výuky angličtiny a intenzivních kurzů angličtiny a němčiny.


Metodické a jazykové kurzy v rámci projektu „Odborné a jazykové vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků“

Jazyková škola AKCENT IH Prague se stala dodavatelem jazykových a metodických kurzů v projektu „Odborné a jazykové vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků“ spolufinancovaném z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. m. Prahy – klíčová aktivita KA-2 a KA-3

Příjemcem podpory na tento projekt se stala Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 .

V rámci projektu bude AKCENT IH Prague realizovala přípravu k jazykové zkoušce z angličtiny a realizaci cambridgeské jazykové zkoušky a dále metodické kurzy pro učitele angličtiny IHCPT, TKT a Certificate IHCYL.


Metodická podpora pro učitele angličtiny – ZVYŠHRAD

AKCENT International House Prague získal finanční podporu na realizaci projektu v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Realizací projektu jsme chtěli přispět ke zlepšení současného neuspokojivého stavu v oblasti kvalifikovanosti a jazykové / metodické vybavenosti pedagogů základních a středních škol. Stěžejními klíčovými aktivitami projektu byly metodické a jazykové kurzy určené kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům angličtiny, vedoucí k mezinárodně uznávanému certifikátu nebo mezinárodně uznávané zkoušce. Některé z aktivit projektu se zúčastnilo celkem 90 učitelů ZŠ a SŠ Královéhradeckého kraje.


Metodický kurz pro učitele moderních jazyků

AKCENT International House Prague získal finanční podporu na realizaci projektu „Metodický kurz pro učitele moderních jazyků“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

V projektu jsme nabídli až 120 učitelům/lektorům francouzštiny, němčiny a španělštiny možnost účastnit se metodických kurzů pro učitele moderních jazyků akreditovaných MŠMT pod číslem 3995/2007-25-3.


Jazykové a metodické kurzy JPD 3

Jazyková škola AKCENT IH Prague se stala dodavatelem jazykových a metodických kurzů v projektu „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů a zlepšení metodických znalostí kvalifikovaných pedagogických pracovníků“ spolufinancovaném z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy.

V rámci projektu AKCENT IH Prague realizoval nadstavbové metodické kurzy pro aprobované učitele angličtiny a jazykové kurzy angličtiny pro učitele odborných předmětů.


Metodicko-jazykový kurz pro učitele angličtiny

AKCENT International House Prague získal dotaci na realizaci projektu „Zlepšení metodických znalostí učitelů angličtiny žáků 1. stupně pražských základních škol a zvýšení jejich jazykových kompetencí“ v rámci grantu hl. m. Prahy na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy v roce 2007.

V projektu nabídl 40 učitelům angličtiny možnost účastnit se metodicko-jazykových kurzů v rozsahu 102 hodin. Kurzy byly plně hrazeny z grantu HMP.


Rozšíření didaktických znalostí učitelů anglického jazyka

AKCENT International House Prague získal finanční podporu na realizaci projektu „Rozšíření didaktických znalostí učitelů anglického jazyka“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

V rámci projektu bylo realizováno 17 intenzivních přípravných metodických kurzů TKT akreditovaných MŠMT pod číslem: 21 104/05-25-184.