TKT YL – Young Learners

cambridge


TKT YL je mezinárodní písemná zkouška pro učitele, která slouží k ověření znalostí potřebných při výuce angličtiny zaměřené na věkovou skupinu 6-12 let. Zkouška i přípravný kurz jsou akreditovány MŠMT pod číslem: 38 858/2011-25-785. download-ico Akreditace TKT + CELTA [PDF, 490 kB]

Složením zkoušky učitel získá certifikát s mezinárodní platností vydaný institucí Cambridge ESOL (která rovněž organizuje jazykové zkoušky FCE, CAE, atd.). Požadovaná minimální úroveň angličtiny je úroveň B1/B2 Společného refernčního rámce pro jazyky Rady Evropy.

Přípravný kurz a zkouška jsou zaměřeny na dané oblasti:

  • srovnání výukových metod pro děti a dospělé na základě poznatků vývojové psychologie
  • klíčové aspekty efektivního plánování vyučovacích hodin pro danou věkovou kategorii
  • výběr aktivit a výukových postupů vhodných pro danou věkovou kategorii (např. úloha jazykových her a vizuálních pomůcek)
  • metody výuky vhodné pro danou věkovou kategorii (např. formy pochvaly, využití projektové práce)
  • využití mezipředmětového aspektu výuky angličtiny
  • rozvoj základních jazykových dovedností s ohledem na charakteristiky dané věkové skupiny
  • formy hodnocení a testování znalostí dětí
  • efektivní využití technologie při výuce
  • metody a postupy při opravování chyb v psaném a mluveném projevu

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat:

lucie

Lucie Vančová
telefon: +420 261 109 249
e-mail: lucie.vancova@akcent.cz