Teaching Knowledge Test (TKT)

tkt

cambridge

TKT je mezinárodní zkouška určená výhradně pro učitele angličtiny jako cizího jazyka. V českém kontextu se hodí především pro učitele základních, středních a jazykových škol. Zkouška i přípravný kurz jsou akreditovány MŠMT pod č.j. MSMT-15344/2015-2-403

Složením zkoušky učitel získá certifikát s mezinárodní platností vydaný institucí Cambridge ESOL (která rovněž organizuje jazykové zkoušky FCE, CAE, atd.). Vzhledem k tomu, že zkouška probíhá pouze písemnou formou, testuje znalosti potřebné k výuce angličtiny, nikoli dovednosti. Požadovaná minimální úroveň angličtiny je B1/B2 Společného referenčního rámce pro jazyky extern-icoRady Evropy. Zkouška není jazykového charakteru, její součástí není poslech, plynulé vyjadřování ani psaní delších textů. Učitel by měl mít za sebou alespoň krátkodobou praxi.

Zkouška a přípravný kurz se hodí pro různé typy učitelů

TYP 1

Učitel s několikaletou praxí, se státní zkouškou a tedy dobrou úrovní angličtiny, avšak s výjimkou účasti na několika seminářích a konferencích bez formální pedagogické kvalifikace.

TYP 2

Učitel kvalifikovaný k výuce jiných předmětů (např. ruštiny), vyučující angličtinu, protože škola má nedostatek kvalifikovaných angličtinářů. Rád by se naučil konkrétní postupy vhodné pro výuku angličtiny.

TYP 3

Učitel, který si chce své vědomosti poměřit v mezinárodním měřítku a popřípadě v budoucnu vycestovat, např. při výměně učitelů mezi školami v rámci EU.

TYP 4

Kvalifikovaný učitel, který by si rád osvěžil své znalosti, naučil se nové a modernější postupy a seznámil se s novými výukovými materiály.

TYP 5

Učitel, který si přeje zlepšit své jazykové dovednosti a vědomosti a raději by tak činil v hodinách, kde je tématem výuka angličtiny, než v hodinách obecné angličtiny. Doufá, že si takto také otevře cestu ke čtení metodických příruček a materiálů existujících na trhu pouze v angličtině.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat:

Oleksandra Rieznyk
Coordinator
725 871 294
Teacher Training Centre