Šablony pro SŠ

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů. Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 4-10.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: Přihláška 2020

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4


Jazykové kurzy angličtina
2. pololetí 2019/2020
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
24/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 5.2. - 11.3.2020St 14:30-17:309 580 - 11 580
32/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 5.2. - 25.3.2020St 14:30-17:3010 873 - 12 873
64/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 6.2. - 28.5.2020Čt 14:20-17:3014 700 - 16 700
64/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 14.+15.2., 28.+29.2., 6.+7.3., 20.+21.3., 24.+25.4., 22.5.2020Pá 14:00-17:15,So 9:00-16:3014 700 - 16 700
80/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 6.2. - 25.6.2020Čt 14:20-17:3018 066 - 20 066
80/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 14.+15.2., 28.+29.2., 6.+7.3., 20.+21.3., 24.+25.4., 22.+23.5., 13.6.2020 Pá 14:00-17:15,So 9:00-16:30 18 066 - 20 066


Metodické kurzy angličtina
2.  pololetí 2019/2020
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
8/ Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny 02.04.2020
9:00-16:302 100
16/ Metod.kurz-výuka gram.,slov.zás. a výslovn. při výuce AJ na SŠ24.-25.03.2020
22.-23.04.2020
9:00-16:305 036
16/ Metodický kurz-výuka řečových dovedností při výuce AJ na SŠ10.-11.02.2020
26.-27.02.2020
9:00-16:305 036


Jazykové kurzy angličtina
léto 2020
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
24/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 27.7.-30.7.2020
17.8.-20.8.2020
Po-Čt 9:00-14:009 580 - 11 580
32/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 27.7.-31.7.2020
17.8.-21.8.2020
Po-Čt 9:00-14:00
Pá 9:00-15:45
10 873 - 12 873
64/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 13.7.-22.7.2020
3.8.-12.8.2020
Po-Pá 9:00-16:3014 700 - 16 700
80/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 13.7.-24.7.2020
3.8.-14.8.2020
Po-Pá 9:00-16:3018 066 - 20 066