Šablony pro SŠ

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů. Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 4-10.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: Přihláška 2019

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Jazykové kurzy angličtina/němčina
  příprava na zkoušku a zkouška Cambridge English/Goethe Zertifikat
2. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace /úroveň Termín Čas cena v Kč
24/ A2-C1 8.7. - 11.7.2019 Po-Čt 9:00-14:45 9 580 -11 580
24/ A2-C1 19.8. - 22.8.2019 Po-Čt 9:00-14:45 9 580 -11 5803
němčina 80 / A2 1.7. - 12.7. Po-Pá 9:00-16:30 17 766
80 / A2-C1 8.+.9.2., 1.+.2.3., 29.+30.3., 12.+13.4., 17.+18.5., 31.5.+1.6., 8.6. Pá 14:00-17:15, So 9:00-16:30 18 066 – 20 166
80 / A2-C1 29.7. - 9.8.
+ 13.-14.9., 20.-21.9.
Po-Pá 9:00-16:30
+ Pá 14:00-18:00, So 9:00-13:00
18 066 – 20 166
80 / A2-C1 12.8. - 23.8.
+ 13.-14.9., 20.-21.9.
Po-Pá 9:00-16:30
+ Pá 14:00-18:00, So 9:00-13:00
18 066 – 20 166

Jazykové kurzy angličtina
příprava na zkoušku a zkouška Cambridge English
1. pololetí 2019/2020
Hodinová dotace /úroveň Termín Čas cena v Kč
24 / A2-C1 30.9. – 4.10.2019
Po-Pá 09:00 - 16:30 9 580 - 11 580
24/ A2-C1
11.9. – 6.11.2019
St 14:30-17:45 9 580 - 11 580
80 / A2-C1 10.9.2019 – 11.2.2020 Út 14:30-17:45 18 066 – 20 066
80 / A2-C1 4.+5.10., 18.+19.10., 1.+.2.11., 22.+23.11., 6.+.7.12.2019, 10.+11.1., 25.1.2020
Pá 14:00-17:15
So 9:00-16:30
18 066 – 20 066

Metodické kurzy angličtina
2. pololetí 2019/2020
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
16 / Výuka gramatiky, slovní zásoby a výsovnosti při výuce AJ na SŠ 3. – 4.10.2019 9:00-16:30 5 036
16 / Výuka řečových dovedností při výuce AJ na SŠ 18. – 19.11.2019 9:00-16:30 5 036