Šablony pro SŠ

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.

V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů. Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 4-10.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu:

Přihláška 1. pololetí 2021

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz

nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky. Pro angličtinu zkoušky Cambridge English v úrovni A2-C1, pro němčinu zkoušky Goethe-Zertifikat A2-C1.

Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.

Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová

tel.: 261 109 231, 725 964 570

e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz

AKCENT International House Prague

Bítovská 3, 140 00 Praha 4


Metodické kurzy angličtina
1.  pololetí 2020/2021
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
8/ Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny 6.10.2020
9:00-16:302 100
16/ Metod.kurz-výuka gram.,slov.zás. a výslovn. při výuce AJ
3.-4.11.2020
2.-3.12.2020
9:00-16:305 036


Jazykové kurzy angličtina
1. pololetí 2020/2021
Hodinová dotace / zaměření Termín Čas Cena v Kč
24/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 15.9. - 20.10.2020
Út 14:30-17:459 580 - 11 580
32/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 15.9. - 3.11.2020Út 14:30-17:4510 873 - 12 873
64/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou 17.9.2020- 14.1.2021 Čt 14:30-17:4514 700 - 16 700
64/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou2.-3.10., 16.-17.10, 6.-7.11.,27.-28.11., 11.-12.12.2020, 8.-9.1., 23.1.2021
Pá 14:30-17:45
So 9:00-16:30
14 700 - 16 700
80/ Kurz AJ na úrovni A2-C1 s přípravou a zkouškou2.-3.10., 16.-17.10, 6.-7.11.,27.-28.11., 11.-12.12.2020, 8.-9.1., 23.1.2021Pá 14:30-17:45
So 9:00-16:30
18 066 - 20 066