POSTRED 2 – udržitelnost 2

investice do rozvoje

rádi bychom Vás informovali o grantovém projektu

Metodická a jazyková podpora lektorů jazykového vzdělávání ve Středočeském kraji POSTRED 2

 

realizovaném jazykovou školou AKCENT IH Prague a financovaném z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání, a pozvali Vás k účasti v některém z níže uvedených kurzů.

Stěžejními klíčovými aktivitami projektu jsou různé typy metodických a jazykových kurzů, určených lektorům angličtiny vyučujícím v jazykových školách se sídlem ve Středočeském kraji.

Vážené kolegyně a kolegové

V rámci doby udržitelnosti projektu (1.1.2015 – 31.12.2016) nabízíme cílové skupině možnost zúčastnit se kurzů realizovaných v rámci původní nabídky s místem konání v jazykové škole AKCENT IH Prague.

Seznam kurzů vypsaných v rámci doby udržitelnosti pro rok 2016 je uveden níže.

 

1. metodický kurz One to one

kurz je určen lektorům vyučujícím individuální kurzy
minimální vstupní úroveň angličtiny B1

 • 20 běžných hodin
 • kurzy proběhnou v místě dle většinového zájmu posluchačů
 • 8-16 posluchačů v kurzu
 • forma: 2 víkendy (4 dny po 5 hodinách)

termíny konání kurzu: 6.+7.2. a 13.+14.2.2016

Cena kurzu: 3 450 Kč

2. metodické kurzy TKT (Teaching Knowledge Test)

přípravný metodický kurz určený výhradně učitelům angličtiny jako cizího jazyka

vhodným kandidátem je učitel s praxí a dobrou úrovní angličtiny, bez formální pedagogické kvalifikace (případně učitel angličtiny původně kvalifikovaný pro výuku jiného jazyka)

 • minimální vstupní úroveň angličtiny posluchačů je B2
 • 30 vyučovacích hodin
 • kurzy proběhnou v místě dle většinového zájmu posluchačů
 • 6-12 posluchačů v kurzu
 • forma: intenzivní týdenní
 • mezinárodní zkouška TKT je součástí kurzu

Termíny konání kurzů:

jarní prázdniny 2016, tj.:

1.-5.2.2016
8.-12-2.2016
15.-19.2.2016
22.-26.2.2016
29.2.-4.3.2016
7.-11.3.2016

Cena kurzu: 5 000 Kč

Obecné informace o kurzu TKT najdete zde

3. metodický kurz CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

přípravný metodický kurz určený učitelům angličtiny jako cizího jazyka, vhodným kandidátem je lektor, který již vyučuje, ale nemá formální nebo praktickou lektorskou kvalifikaci

minimální vstupní úroveň angličtiny je C1

 • 200 hodin (v tom kontaktní hodiny, interní observace, písemní práce aj.)
 • kurzy proběhnou v prostorách jazykové školy AKCENT IH Prague
 • 6-12 posluchačů v kurzu
 • forma intenzivní nebo part-time

Termíny konání kurzů: 1.-26.8.2016

Cena kurzu: 39 300 Kč

POZOR! Kurz je určen pouze pro ty, kteří učí v jazykové škole či jazykové agentuře (nestátní organizace!) se sídlem ve Středočeském kraji, nebo mají trvalé bydliště ve Středočeském kraji.

Obecné informace o kurzu najdete zde

4. metodický kurz IH BET (International House Business English Teaching)

kurz je určen pro lektory, kteří mají zájem o rozšíření své odborné kvalifikace na oblast výuky „business English“

minimální vstupní úroveň angličtiny je B1

 • 30 běžných hodin
 • kurzy proběhnou v místě dle většinového zájmu posluchačů
 • 4-8 posluchačů v kurzu
 • forma: intenzivní týdenní

Termíny konání kurzů: 15.-25.8.2016

Cena kurzu: 10 000 Kč

Obecné informace o kurzu najdete zde

5. Intenzivní jazykový kurz angličtiny s tematickými bloky

intenzivní jazykový kurz, zaměřený na zvýšení jazykových kompetencí lektorů.

Tématické bloky jsou zaměřeny na přípravu na jazykové zkoušky CAE, CPE popř. BEC Vantage a BEC Higher.

Kurz je přednostně určen zájemcům o složení těchto zkoušek, kdy jim bude hrazen první pokus o zkoušku.

Není stanovena vstupní úroveň angličtiny (posluchači budou rozděleni do skupin podle výsledku jazykového testu), předpokládáme vstupní úroveň B2 a vyšší

 • 40 hodin
 • kurzy proběhnou v místě většinového zájmu posluchačů
 • 6-12 posluchačů v kurzu
 • forma: intenzivní, 14denní
 • možnost složení mezinárodních zkoušek (CAE – Certificate of Advance English,CPE – Certificate of Proficiency in English, BEC Higher nebo BEC Vantage)

Termíny konání kurzů:

11.-22.7.2016
25.7.-5.8.2016
8.-19.8.2016

Cena kurzu: 10 000 Kč

Pokud máte zájem se některého z kurzů zúčastnit, zašlete prosím předběžnou přiloženou přihlášku

POSTRED2_přihláška_udržitelnost 2

na adresu:

AKCENT IH Prague, družstvo
Karla Psottová
Bílovská 3
140 00 Praha 4

S dalšími dotazy nás neváhejte kontaktovat na adrese:

karla.psottova@akcent.cz,
nebo na telefonních číslech
261 109 227
725 352 259

Na Vámi uvedený e-mail Vám následně zašleme přesná data konání kurzů a všechny další potřebné informace.