Metodická podpora pro učitele angličtiny – Vysočina

investice do rozvoje

 

Projekt byl ukončen 31.12.2014.

V rámci udržitelnosti nadále nabízíme cílové skupině možnost zúčastnit se některého z níže uvedených kurzů.

Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a na jejich úhradu je tedy možné využít prostředky pro DVPP.

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol kraje Vysočina.

Metodické kurzy a jazykové kurzy jsou určeny kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům anglického jazyka a také těm, kteří se na výuku angličtiny připravují a jejich škola s nimi pro výuku angličtiny jako cizího jazyka počítá.

Pokud si nejste jisti, zda jste cílovou skupinou projektu, kontaktujte managera projektu paní Hedu Elstnerovou e-mailem: heda.elstnerova@akcent.cz nebo se informujte na tel. čísle +420 261 109 231.

 1. Metodický kurz IH CPT pro učitele MŠ a ZŠ
 2. Intenzivní jazykové kurzy s metodickými bloky (angličtina)
 3. Metodický kurz TKT
 4. Jazykový kurz – angličtina e-learning
 5. Cena kurzů
 6. Chcete se přihlásit?
 

1. Metodický kurz IH CPT pro učitele MŠ a ZŠ

IH CPT (International House Course for Primary Teachers) je základní metodický kurz určený učitelům mateřských a základních škol. Vzhledem k nižší požadované jazykové úrovni účastníků (min. A2-B1) je možné kombinovat angličtinu s použitím češtiny.Tento metodický kurz pro učitele MŠ a ZŠ s vlastní ne dobrou angličtinou má zásadní význam pro získání základních metodických dovedností a sebevědomí při výuce.

Kurz má pomoci učitelům i při nižší vlastní znalosti angličtiny prohloubit a rozšířit znalosti teoretického i praktického rázu potřebné při výuce dětí. V kurzu učitelé načerpají nové nápady a motivaci pro výuku a seznámí se s novými metodickými postupy a trendy ve výuce „young learners“. Učitelé se naučí znát, jací jsou žáci a studenti různého věku, co potřebují a jak nejlépe přistupovat k jejich výuce. Při výuce v kurzu jsou používána praktická cvičení, učitelé získají spoustu praktických podnětů, které jim usnadní práci učitele. Kurz se nesoustředí na konkrétní věkovou skupinu dětí, ale pokrývá problematiku celé skupiny 3 – 16 let.
Minimální vstupní úroveň angličtiny posluchačů je A2/B1

Obsah kurzu

 • 50 vyučovacích hodin

Počet posluchačů v kurzu

 • 4-8

Možné formy studia

 • intenzivní čtrnáctidenní
 • part time – 1x týdně 4 hodiny

Termíny a místo konání kurzu:

 • 11.7. -22.7.2016 full time
 • 8.9.-14.10.2016 part time (čt+pá)
 • Jazyková škola AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4

Ukončení kurzu:

Cena:

 • 18 000 Kč

Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače s 80% docházkou

2. Intenzivní jazykové kurzy s metodickými bloky (angličtina)

 • intenzivní jazykový kurz s cílem zvýšení řečových dovedností a složení některé ze zkoušek Cambridge English
 • metodické bloky kurzu budou zaměřeny na aktivity, které pedagogičtí pracovníci využijí při přípravě vlastních studentů ke cambridgeským zkouškám
 • kurz je určen pedagogickám pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ kraje Vysočina

Obsah kurzu

60 vyučovacích hodin obsahuje výuku obecné angličtiny a tematické bloky

Počet posluchačů v kurzu

 • 6-12

Forma studia

 • letní 14 denní intenzivní kurzy
 • denně 6 hodin výuky, 1 den tematický blok

Termíny a místo konání kurzu

 • 18. -29.7.2016
 • jazyková škola AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4

Cena kurzu:

 • 9 500,-

ZKOUŠKY

úspěšní absolventi kurzu mají možnost složit cambridgeskou zkoušku FCE, CAE nebo CPE
Termíny papírových zkoušek FCE a CAE budou upřesněny.

Ceny zkoušek:

 • FCE 4 300 Kč
 • CAE 4 500 Kč
 • zkoušky nejsou akreditovány MŠMT, na jejich úhradu nelze použít prostředky pro DVPP

Zkoušky se konají v Praze v naší jazykové škole.
Pro přihlášení ke zkoušce využijte on-line přihlášku na našich stránkách Online přihláška ke zkoušce
Nezapomeňte do poznámky napsat heslo PODVYS, abychom Vaši přihlášku správně přiřadili.

3. Kurz TKT

Přípravný metodický kurz TKT vychází z britské metodiky a je určen učitelům angličtiny případně v kombinaci s dalším předmětem. V českém kontextu se hodí především pro učitele středních a středních odborných škol.
Kurz je vhodný pro učitele s praxí a dobrou úrovní angličtiny, případně pro učitele původně kvalifikované pro výuku jiného jazyka.

Minimální vstupní úroveň angličtiny posluchačů je A2/B1

Obsah kurzu

 • 30 vyučovacích hodin

Počet posluchačů v kurzu

 • 6-12

Forma studia

 • intenzivní (týden)
 • part-time

forma kurzu bude přizpůsobena zájmu cílové skupiny

Termíny a místo konání kurzu

Termíny konání kurzu:

 • 19.-23.9.2016
 • 05.11.-03.12.2016
  part-time víkendová (so 9:00 – 14:45)
  cena při 4 účastnících: 3 300,-/osoba
 • jazyková škola AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4

Zkouška TKT

Místo konání:

AKCENT IH Prague
Bítovská 3, Praha 4

Cena:

 • 3 500 Kč

Termín:

 • 18.3.2017

4. E-learning – jazykový kurz (angličtina)

 • on-line jazykový kurz Net Languages, který kombinuje samostatnou výuku s konzultacemi s on-line učitelem
 • kurz zahrnuje všechny hlavní součásti typické pro jazykový kurz (čtení, poslech, psaní, mluvení), nejdůležitější úseky gramatiky a slovní zásoby a zároveň pokrývá komunikativní funkce jazyka
 • možnost interakce s učebním materiálem, učitelem i ostatními studenty
 • není určena vstupní úroveň angličtiny
 • kurz je určený všem pedagogickým pracovníkům
 • Net Languages – základní info {PDF, 424 kB}

Obsah kurzu

 • licence na 6 měsíců
  5 lekcí obsahuje vždy 3 konzultace s on-line učitelem

Termíny konání kurzu

 • Do kurzu je možné se přihlásit kdykoli

Ukončení kurzu:

 • Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače.

Studenti o kurzu:

E-learningový kurz NetLanguages

Kurzu jsem se zúčastnila v období říjen 2009 – září 2010. Jsem velmi ráda, že jsem tuto možnost měla – účast v projektu byla hrazena některým středočeským učitelům z fondů EU. Z počátku jsem se obávala, jestli dokážu sladit své pracovní a rodinné povinnosti s e-learningovým studiem, ale právě proto, že si čas i délku studia může podle svých aktuálních možností naplánovat student sám, ukázala se tato forma studia pro mě ideální. Velmi mi vyhovoval i způsob vysvětlení jednotlivých jevů, líbily se mi vtipná poslechová cvičení a nesmírně oceňuji pestrá a zajímavě udělaná cvičení na gramatiku i slovní zásobu. Setkala jsem se od té doby s různými e-learningové kurzy nebo portály, ale takto zajímavě a vysoce profesionálně provedená cvičení jsem už nepotkala.

Ocenila jsem i pravidelný řízený rozhovor s tutorem každý týden. Nejméně zábavné bylo pro mě psaní různých esejí, během kterých jsem měla používat probrané gramatické i lexikální jevy, zpětně ale psaní esejí hodnotím jako velmi přínosné a užitečné – i se zpětnou vazbou od tutora zaměřenou na případné chyby.

Jsem velmi ráda, že jsem kurz mohla absolvovat, jsem přesvědčena, že jsem za rok studia udělala velký pokrok. Kruz hodnotím jako velmi efektivní a vřele ho doporučuji.

Veronika

5. Ceny kurzů

Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT a je tedy na jejich úhradu možné použít prostředky pro DVPP.

6. Rozhodli jste se přihlásit do některého z nabízených kurzů?

Heda Elstnerová,manager projektu
tel.: +420 261 109 231
e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz