Jak se přihlásit ke zkoušce

Na IELTS zkoušku se registrujte online zde:


Academic IH Milan - Akcent IH Prague, PRAGUE


  1. Při vyplňování online přihlášky budete potřebovat barevnou kopii občanského průkazu. Pokud chcete skládat zkoušky u nás a jste občanem jiné země, připojte fotokopii pasu.
  2. Na konci registrace vyberte platbu OFFLINE. Zobrazí se Vám údaje o platbě. Platba bude probíhat na účet Akcent International House Prague.
    Platbu je možné provést bankovním převodem na účet 883388001/5500
    nebo v hotovosti na zápisové kanceláři Akcent International House Prague, Bítovská 3, 140 00  Praha 4.
  3. Cena zkoušky je 5.900 Kč.
  4. Zkouška musí být uhrazena nejpozději do 29.3.2019.
  5. Faktura Vám bude následně zaslána z International House Milan.

Informace na čísle +420 261 109 230 nebo e-maiem na exams@akcent.cz