Všeobecná a akademická angličtina

Přihlásit na zkoušku

Zkoušky níže uvedených kategorií organizujeme v klasické – „papírové“ nebo počítačové verzi.

Obecná angličtina a zkoušky pro školy

Zkoušky těchto úrovní vám pomohou získat znalosti angličtiny nezbytné pro život, studium a cestování. 

Verze zkoušek ‚for Schools‘ se zaměřují na studenty školního věku, a jsou tak součástí portfolia zkoušek Cambridge English for Schools.

 

Akademická angličtina

Nabízíme řadu zkoušek na různých úrovních, které vás připraví na studium a práci v anglicky hovořícím prostředí.

Zkoušky Cambridge English mají neomezenou platnost a u jejich kandidátů neplatí žádné věkové omezení. Přípravné kurzy na cambridgeské zkoušky z angličtiny obsahují rozvoj jazykových dovedností, nácvik zkouškových technik včetně 3 zkušebních testů a cvičných interview.

Všechny cambridgeské zkoušky je možné zařadit podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) – mezinárodního standardu pro klasifikaci jazykových schopností.