zkouška A1 Starters, zkouška YLE, cambridgeská zkouška Starters

Pre A1 Starters

cambridge-english--certs


Zkoušky Cambridge English: Pre A1 Starters se skládají ze tří částí:

  1. Poslech – 20 minut
  2. Čtení a psaní – 20 minut
  3. Mluvený projev – 5 minut

Všechny děti, které skládají zkoušku Cambridge English: Young Learners, obdrží certifikát s počtem erbů, které ukazují úspěšnost kandidáta (max. počet je 5 erbů na daný komponent, celkově 15 erbů).

Certifikáty – výsledky zkoušky jsou vystaveny a zaslány z Cambridge do 5 – 6 týdnů po absolvování zkoušek.

 

On-line registrace

Aktuální termíny

 


Mohlo by vás zajímat

Cambridge English: Starters Word List 

Hry 

Aplikace

Přípravné materiály 

Sample papers