Podmínky studia, vracení školného

podminky studia


 1. Jazyková škola ručí za kvalitu výuky. Výuka probíhá v dopoledních hodinách v rozsahu 20 hodin týdně (5 x 4 hodiny).

 2. Školné je možné platit hotově v kanceláři školy, bankovním převodem nebo fakturou. Nebude-li faktura uhrazena v termínu, posluchač přebírá závazek uhradit fakturovanou částku v hotovosti.

 3. Škola garantuje maximálně 16 studentů ve skupině.

 4. Přestup do stejného typu kurzu jiné úrovně provádí zápisová kancelář školy. V případě změny typu kurzu je třeba souhlas třídního učitele.

 5. Nepřenosné je místo v kurzu i školné.

 6. Sleva školného se poskytuje invalidním důchodcům.

 7. Cena a splátkový kalendář (ceny jsou uvedeny s DPH)

  – 1. varianta – jedna splátka: 37.800 Kč

  (platba do 15.8.2023) 

  – 2. varianta – jedna splátka: 39.800 Kč

  (platba před vstupem do kurzu) 

  – 3. varianta – dvě splátky:

  první splátka před vstupem do kurzu: 20.895 Kč

  druhá splátka do 30.11.2023: 20.895 Kč

 8. Vrácení školného pouze na písemnou žádost

  Při přijetí na SŠ/VŠ do 31. srpna 2023

  1. varianta: 37.300 Kč

  2. varianta: 39.300 Kč

  3. varianta: 20.395 Kč

  Před zahájením výuky

  1. varianta: 36.300 Kč

  2. varianta: 38.300 Kč

  3. varianta: 19.895 Kč

  Do 7 dnů od první zaplacené hodiny

  1. varianta: 32.300 Kč

  2. varianta: 34.300 Kč

  3. varianta: 18.395 Kč

  Do 31. října 2023

  1. varianta: 18.900 Kč

  2. varianta: 19.900 Kč

  3. varianta: 6.965 Kč

  Do 31. ledna 2023

  1. varianta: 7.560 Kč

  2. varianta: 7.960 Kč

  3. varianta: 5.224 Kč

 9. Přihláška nabývá platnosti přijetím platby školou.

 10. Osvědčení o absolvování jednoletého programu „Roční studium jazyků“ bude udělováno studentům s uspokojivou docházkou (min. 70%) a prospěchem.

 11. Nedochází-li posluchač do kurzu déle než měsíc, aniž by uvědomil školu, lze ho v kurzu nahradit jiným posluchačem.
  Posluchač může být vyloučen z kurzu bez náhrady školného za ničení školního majetku.

 12. Škola doporučí posluchači, jehož chování vážně narušuje výuku, aby z kurzu vystoupil.

 13. Během výuky je zakázáno používat mobilní telefony.