Podmínky studia

podminky studia


 1. Jazyková škola ručí za kvalitu výuky. Výuka probíhá v dopoledních hodinách v rozsahu 20 hodin týdně (5 x 4 hodiny).
 2. Školné je možné platit hotově v kanceláři školy, bankovním převodem nebo fakturou. Nebude-li faktura uhrazena v termínu, posluchač přebírá závazek uhradit fakturovanou částku v hotovosti.
 3. Škola garantuje maximálně 16 studentů ve skupině.
 4. Přestup do stejného typu kurzu jiné úrovně provádí zápisová kancelář školy. V případě změny typu kurzu je třeba souhlas třídního učitele.
 5. Nepřenosné je místo v kurzu i školné.
 6. Sleva školného se poskytuje invalidním důchodcům.
 7. Cena a splátkový kalendář (ceny jsou uvedeny s DPH)

  – 1. varianta – jedna splátka: 33.700 Kč

  (platba do 15.8.2021, pouze pro maturanty roku 2021) 

  – 2. varianta – jedna splátka: 36.950 Kč

  (platba před vstupem do kurzu) 

  – 3. varianta – dvě splátky: 38.250 Kč

  první splátka před vstupem do kurzu: 19.125 Kč

  druhá splátka do 30.11.2021: 19.125 Kč

 8. Vrácení školného pouze na písemnou žádost

  Při přijetí na VŠ do 31. srpna 2021

  1. varianta: 33.200 Kč

  2. varianta: 36.450 Kč

  3. varianta: 18.625 Kč

  Před zahájením výuky

  1. varianta: 32.200 Kč

  2. varianta: 35.450 Kč

  3. varianta: 18.125 Kč

  Do 7 dnů od první zaplacené hodiny

  1. varianta: 28.200 Kč

  2. varianta: 31.450 Kč

  3. varianta: 16.625 Kč

  Do 31. října 2021

  1. varianta: 16.850 Kč

  2. varianta: 18.475 Kč

  3. varianta: 6.375 Kč

  Do 31. ledna 2022

  1. varianta: 6.740 Kč

  2. varianta: 7.390 Kč

  3. varianta: 4.781 Kč

 9. Přihláška nabývá platnosti přijetím platby školou.
 10. Osvědčení o absolvování jednoletého programu „Pomaturitní studium jazyků“ bude udělováno studentům s uspokojivou docházkou (min. 70%) a prospěchem.
 11. Nedochází-li posluchač do kurzu déle než měsíc, aniž by uvědomil školu, lze ho v kurzu nahradit jiným posluchačem.

  Posluchač může být vyloučen z kurzu bez náhrady školného za ničení školního majetku.

 12. Škola doporučí posluchači, jehož chování vážně narušuje výuku, aby z kurzu vystoupil.
 13. Během výuky je zakázáno používat mobilní telefony.