němčina pro děti, němčina pro mládež, kurzy němčiny, němčina pro děti a mládež

Němčina pro děti a mládež

Dětské kurzy

Naučit se dobře cizí jazyk trvá mnoho let a je k tomu zapotřebí velké motivace. V jazykové škole AKCENT International House Prague věříme, že zkušenosti, které umožníte získat svým dětem studiem jazyka, ovlivní jejich vztah k němu po zbytek života. Pokud to budou zkušenosti příjemné a motivující, budou se děti učit s nadšením a budou se snažit své znalosti rozšiřovat.

Snažíme se proto dětem dávat mnoho příležitostí k objevování jazyka a rozšiřování jeho znalosti jak ve třídě, tak mimo školu. Chceme, aby samy zjistily, že jazyk je mnohem více než jen obsah učebnice, že je spojený s každodenní činností a má na ni vliv.

Maximální počet studentů ve skupině je:

  • u standardních kurzů 12
  • v dětských kurzech NPA.. a NMA.. je maximální počet žáků ve skupině 10

Online poptávka na kurz

Upozornění - bez vyplnění vstupního testu není přihláška považována za závaznou

Kurz

Osobní informace

Individuální kurzy

Individuální výuka dětí probíhá formou one-to-one v učebnách jazykové školy AKCENT IH Prague. Je vhodná zejména jako doučování němčiny, příprava k maturitě, individuální příprava k jazykovým zkouškám apod.

Výhodou individuální výuky je zejména vyšší efektivita a možnost zaměřit se na určitá témata, jazykové či gramatické jevy, ale také možnost zvolit si termíny a intenzitu výuky podle individuálních možností dětí.

V případě Vašeho zájmu o individuální výuku dětí kontaktujte odd. logistiky telefonicky na čísle 261 109 240 nebo e-mailem na adrese akcent@akcent.cz.

 

Pokud máte zájem o další informace nebo chcete přihlásit své dítě do kurzu, kontaktujte, prosím, zápisovou kancelář naší školy:

skola-min

Vlasta Šterclová, Kateřina Demková, Veronika Němcová

telefon: +420 261 261 638 / 675

e-mail: akcent@akcent.cz