LanguageCert USAL esPro BULATS

esPro Approved TC badge_Rectangular

LanguageCert USAL esPro BULATS je mezinárodně uznávaná zkouška ze španělštiny hodnotící jednotlivé jazykové dovednosti potřebné v pracovním prostředí. Jazyková škola AKCENT International House Prague je akreditovaným zkouškovým centrem s právem tuto zkoušku pořádat. LanguageCert USAL esPro BULATS je zkouška auditového typu – jedná se o průřezový test pro všechny úrovně SERR.

Části zkoušky

Zkouška je rozdělena do třech částí:

  • poslech, čtení a použití jazyka
  • psaní
  • mluvený projev
 

Části lze skládat samostatně nebo podle potřeby v libovolné kombinaci, přičemž každá samostatně složená část má plnohodnotný status zkoušky.

Formy zkoušky

Papírová (Paper-based) – „klasická“ forma zkoušky s ručním vyplňováním zkouškových materiálů v papírové podobě.

Počítačová (Computer-based) – online zkouška s vyplňováním zkouškových cvičení na obrazovce přes klávesnici počítače.

Obě formy zkoušky jsou naprosto rovnocenné.

Příprava na zkoušku

Studenti se na jazykové zkoušky mohou připravit v některém z našich přípravných kurzů. Před samotnou jazykovou zkouškou studenti nemusí absolvovat jazykovou předzkoušku.

Více informací o zkoušce (v angličtině): http://www.languagecert.org/en/esPro-BULATS/About/Pages/About.aspx

Více informací o zkoušce (ve španělštině): https://cursosinternacionales.usal.es/USALesPro/es/

Aktuální termíny a ceník

LanguageCert USAL esPro BULATS Listening and Reading & Language Knowledge

Papírová forma: termín zatím nestanoven
Počítačová forma: termín zatím nestanoven

Ukončení registrace: termín zatím nestanoven
Cena každé jednotlivé části zkoušky: 1 400 Kč

Kalendář termínů na školní rok 2017/2018 bude k dispozici na našich stránkách v průběhu léta 2017.

Podmínky účasti na zkoušce

Účast na zkoušce není podmíněna návštěvou jazykového kurzu v naší škole ani absolvováním případné předzkoušky.

Přihlášení na zkoušku

Přihlášky ke zkoušce přijímá zápisová kancelář. Z důvodu objednání zkouškových materiálů je nutno dodržet lhůty pro přihlášení uvedené v aktuálních termínech zkoušek.

Poplatek za zkoušku musí být uhrazen spolu s přihláškou. Způsob platby domluví se zájemcem zápisová kancelář při přihlašování.

Zkouška se uskuteční, pokud se na ni v daném termínu přihlásí alespoň 3 zájemci.

Výsledky a certifikáty

V případě počítačové formy jsou ihned po absolvování zkoušky k dispozici tzv. předběžné výsledky, oficiální výsledky a certifikát v elektronické podobě obdržíte emailem 2 pracovní dny po zkoušce.

V případě papírové formy obdržíte oficiální výsledky a certifikát v elektronické podobě 5 dnů po absolvování zkoušky emailem.

Vyzvednutí certifikátu v papírové formě je možné domluvit se zápisovou kanceláří při přihlašování.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: