Konzultace

Přihlásit na zkoušku


Příprava ke zkouškám Cambridge English umožňuje konzultaci s nejlepšími metodiky naší jazykové školy a individuální přístup k Vašim jazykovým potřebám.

Konzultace obvykle obsahuje zpětnou vazbu k Vámi vypracovanému mock-testu, zaměření se na případné nedostatky a doporučení pro jednotlivé zkouškové komponenty. Konzultace rovněž zahrnuje simulaci ústního pohovoru (Speaking test).

Cena

550 Kč

Možnost objednání – On-line přihláška ke zkoušce