cambridge Key, KET, zkouška KET, zkouška A2 Key, KET for Schools

A2 Key (KET)/A2 Key for Schools


                     

Přihlásit na zkouškuZkouška z angličtiny A2 Key (dříve KET) je určena pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 2 roky výuky (úroveň A2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy), je vhodná jako motivační pobídka pro děti a dospívající.

Zkouška testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech vycházejících z každodenních situací.

A2 Key for Schools je přizpůsobena zkušenostem žáků základních škol. Při přípravě na tento test studenti získávají jazykové znalosti a sebevědomí potřebné ke zvládání každodenní psané a mluvené angličtiny na úrovni intermediate.

Studenti, kteří úspěšně složí zkoušku A2 Key for Schools, obdrží stejný certifikát jako dospělí, kteří složí obecnou verzi zkoušky.

Obsah zkoušky A2 Key / Key for Schools (dříve KET)

  1. Čtení a psaní – 1 hodina a 10 minut
  2. Poslech – cca 30 minut
  3. Mluvení – přibližně 8-10 minut ve dvojici uchazečů

Hodnocení a výsledky:

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky A2 Key / A2 Key for Schools odpovídá asi 70 % z celkového počtu bodů. (Pro úspěšné složení zkoušky Key / Key for Schools ale není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky.)

Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů – „Pass with Disctinction „, „Pass with Merit“ nebo „Pass“.

Ti kandidáti, kterým se nepodaří dosáhnout požadovaného výsledku u zkoušky, ze které jsou testováni, ale prokážou dostatečné znalosti na nižší úrovni, obdrží certifikát, jež v rámci Evropského referenčního rámce prokazuje znalosti o jednu úroveň níže než je daná zkouška, tj. A1.

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Celosvětová databáze organizací uznávajících tyto zkoušky zde

Může Vás také zajímat:

(informace v angličtině)

Why take the exam?

Cambridge English: A2 Key – brief guide [PDF, 287 kB]

Exam format of Cambridge English: Key (KET)

How to prepare

Results