cambridgeská zkouška C1 Advanced, CAE, zkouška CAE

C1 Advanced

Přihlásit na zkoušku


Zkouška z angličtiny C1 Advanced (dříve CAE) je určena kandidátům, kteří mají za sebou přibližně 7 let studia (úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Certifikát C1 Advanced je dokladem toho, že ovládáte angličtinu na úrovni postačující ke studiu na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Dokládá schopnost výborně využívat angličtinu v práci, ve které je znalost angličtiny nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory. Na mnoha britských univerzitách je tato zkouška nutným vstupním jazykovým požadavkem.

Obsah zkoušky C1 Advanced (dříve CAE)

  1. Čtení a použití jazyka – 90 minut
  2. Psaní – 90 minut
  3. Poslech – přibližně 40 minut
  4. Mluvení – 15 minut

Hodnocení a výsledky:

Od ledna 2015 nastaly změny jednotlivých zkouškových komponentů. Cambridge English zavedla tzv. Cambridge English Scale

Bližší informace a vysvětlení bodového rozsahu naleznete zde .

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Celosvětová databáze organizací uznávajících tyto zkoušky zde

 

Může Vás také zajímat:

(informace v angličtině)

Why choose the exam

What’s in the exam

Exam Format from 2015

How to prepare

Results