BULATS

bulats

Business Language Testing Service (BULATS) – je nástrojem pro firmy, organizace i jednotlivce, kteří potřebují rychlý, spolehlivý a objektivní způsob zhodnocení jazykových schopností svých zaměstnanců, praktikantů či uchazečů o práci.

Výhody testů BULATS

 • Snadná administrace testování 

  – test lze provést v prostorách zaměstnavatele nebo jiných vhodných prostorách

 • Rychlost

  – výsledky jsou k dispozici okamžitě po ukončení testování

 • Rozsah testovaných úrovní 

  – testy umožňují testování kandidátů všech jazykových úrovní najednou

 • Komplexnost 

  – testy lze kombinovat s Testem psaní a Testem mluveného projevu

 • Flexibilita 

  – termín testování se přizpůsobí požadavkům zaměstnavatele, resp. jednotlivého kandidáta

 • Nízká cena

Jak BULATS testy fungují

Všichni kandidáti začínají test na stejné úrovni bez ohledu na jejich znalosti. Test vyhodnocuje jednotlivé odpovědi a na jejich základě klade další otázky. Tak se stává postupně pokročilejším nebo snazším, dokud není určena odpovídající úroveň znalosti.

BULATS Reading and Listening

test zjišťuje schopnost porozumění mluvenému a psanému jazyku, rozsah slovní zásoby a znalost gramatiky. Úlohy jsou zaměřeny na dovednosti a aktivity potřebné v zaměstnání, např.: záznam telefonické hovoru, porozumění delším textům, opravování chyb v textu.

Test BULATS Reading and Listening lze použít samostatně nebo se mohou navzájem kombinovat s testem BULATS Writing a testem BULATS Speaking.

K dispozici jsou testy pro čtyři světové jazyky:

 • angličtinu
 • francouzštinu
 • němčinu
 • španělštinu

Cena

Cena na vyžádání (v závislosti na aktuálním kurzu GBP)

Ukázka/sample test extern-ico

Více informací zde:  BULATS